Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

aanvragen

Aanpak

Als u gezamenlijk ouderlijk gezag wilt aanvragen, kunt u dit online doen met DigiD via de website van de Rechtspraak. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden en invullen.

Stuur vervolgens naar de rechtbank:

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • een afschrift van de geboorteakte van uw kind
 • een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvragers

Een voogd aanwijzen kan op 2 manieren:

 • in uw testament
 • door registratie in het gezagsregister. Houdt hierbij uw DigiD en Bsn-nummer bij de hand.

Beschrijving

Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. beide ouders krijgen automatisch het ouderlijk gezag als ze getrouwd zijn of geregistreerd partner. Zo niet, dan kan de vader of meemoeder ouderlijk gezag aanvragen. Erkennen van het kind leidt niet tot automatisch gezag.

Als een van beide partners overlijdt dan krijgt de ander alleen het ouderlijke gezag. Als er geen ouders meer zijn krijgt uw kind een voogd. Dit kunnen 1 of 2 personen zijn die u aanwijst voor uw dood aanwijst. Als niemand is aangewezen dan bepaalt de rechter wie de voogd wordt.

Voorwaarden

U kunt samen ouderlijk gezag aanvragen als:

 • het kind is geboren
 • de vader of de meemoeder het kind heeft erkend
 • u beide meerderjarig bent of de moeder meerjarig is verklaard
 • u niet onder curatele staat
 • een van u al het ouderlijk gezag heeft
 • u niet uit het ouderlijk gezag bent ontheven
 • u niet eerder samen ouderlijk gezag heeft gehad over het kind
 • u beiden geestelijk in staat bent het ouderlijk gezag uit te oefenen

Contact

Rechtbank Maastricht

Bezoekers adres
St. Annadal 1
6214 PA Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1988

Termijn

U krijgt binnen 2 weken een bevestiging thuisgestuurd. 

Kosten

De aanvraag is gratis. U betaalt wel € 13,20 voor een geboorteakte als u deze aanvraagt.

Het registreren van een voogd in het gezagsregister is gratis. 

Wetgeving

Landelijke wetten