Parkeervergunning (tijdelijk)

aanvragen

Aanpak

Tijdelijke parkeervergunning voor uw bedrijf

Hebt u een tijdelijke parkeervergunning nodig voor uw bedrijf? Dan kunt u die online aanvragen:

Als u online aanvraagt, duurt het minimaal 5 werkdagen, voordat u uw parkeervergunning kunt afhalen bij het GemeenteLoket. Vraag uw vergunning dus tijdig aan!

Tijdelijke parkeervergunning voor u zelf

Hebt u geen bedrijf, dan kunt u de tijdelijke parkeervergunning alleen bij het GemeenteLoket aanvragen. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Afspraak maken

Calamiteit

Voor vragen of een spoedontheffing bij een calamiteit, kunt u ook langskomen bij het GemeenteLoket. Dit kan tijdens de openingstijden.

Beschrijving

In sommige gebieden kunt u alleen betaald parkeren of met een parkeervergunning. Soms wilt u tijdelijk in zo’n gebied parkeren. Bijvoorbeeld als u werkt voor een aannemer die in het vergunningsgebied met een bouwproject bezig is of omdat u bezig bent met een verhuizing. U kunt dan een tijdelijke parkeervergunning aanvragen. 

Wilt u tijdelijk parkeren op een plek waar een parkeerverbod van toepassing is? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Bijvoorbeeld als u verhuist naar een voetgangersgebied en wilt laden en lossen.

Formulieren

Overig

Verwijzingen