Parkeervergunning voor bewoners

Aanvragen

Aanpak

U vraagt voor het eerst een parkeervergunning aan. De manier waarop u de aanvraag indient, is afhankelijk van de tenaamstelling van het kenteken.

Kenteken op uw naam

U kunt uw vergunning online aanvragen (met DigiD). Hierbij geldt:

 • het kenteken moet op uw naam staan
 • als u in de A of A2 zone (zie overzichtskaart) woont, betaalt u het bedrag in een keer achteraf of per kwartaal

U ontvangt een bevestigingsbrief als u de aanvraag hebt afgerond. Uw parkeerrechten zijn na het afronden van de aanvraag geactiveerd. Uw parkeervergunning is digitaal gekoppeld aan uw kenteken. U krijgt dus geen papieren parkeervignet.

Kenteken op naam leasemaatschappij / bedrijf

Het kenteken staat op naam van een leasemaatschappij of op naam van (uw) bedrijf
Dan kunt u de parkeervergunning online aanvragen (zonder DigiD). Hierbij moet u meesturen:

 • een kopie van het geldige kentekenbewijs
 • een kopie van het leasecontract
 • een verklaring van uw werkgever, waaruit blijkt dat u bestuurder bent van het voertuig
 • het duurt ongeveer twee weken voordat uw aanvraag is verwerkt. Tot die tijd moet u betalen voor het parkeren in een betaalde parkeerzone

Let op! U betaalt niet online via iDEAL, maar ontvangt binnen 1-2 werkdagen een e-mail met betaalinstructies. Pas na betaling wordt uw parkeerrecht geactiveerd. Uw parkeerrecht is dus niet meteen geldig na het indienen van deze aanvraag; uw aanvraag wordt eerst gecontroleerd. Wel ontvangt u na het indienen van deze aanvraag een ontvangstbevestiging.

Uw kenteken tijdelijk wijzigen

Dan kunt u gebruikmaken van het online wijzigingsformulier (met DigiD). De wijziging is meteen van kracht en uw parkeerrecht is per direct geactiveerd. Bij een tijdelijke wijziging moet u een begin- en einddatum invullen. Dit mag nooit langer zijn dan 99 dagen. Als deze termijn is verstreken, is automatisch uw originele kenteken weer van kracht.

Foutmelding
Krijgt u een foutmelding bij het online wijzigen? Dan heeft u waarschijnlijk gelijktijdig een wijziging willen aangeven in zowel het kenteken als de eindtijd. Als u beiden wilt wijzigen, dan wijzigt u eerst het kenteken. Sla vervolgens deze actie op. Daarna kunt u ook de eindtijd wijzigen.

Uw kenteken definitief wijzigen

U kunt dit online wijzigen met DigiD. De wijziging is meteen geldig als het kenteken op uw naam staat. U kunt dan meteen gebruik maken van uw parkeerrecht. Heeft u een lease- of bedrijfsauto, dan ontvangt u een bericht met een link waarmee u uw parkeervergunning kunt activeren. Dit bericht ontvangt u gemiddeld binnen 1-2 werkdagen. Tot die tijd moet u betalen voor het parkeren in een betaald parkeerzone. Uw kenteken wijzigen zonder DigiD is ook mogelijk. Het kenteken definitief wijzigen zonder DigiD kost €18,95. Het definitief wijzigen met DigiD is gratis.

Parkeervergunning opzeggen

U kunt uw parkeervergunning online opzeggen met of zonder DigiD. U kunt dit maximaal 7 dagen vooraf doorgeven. Aanvragen die eerder binnenkomen kunnen wij niet in behandeling nemen. 

Afspraak voor meer informatie
Voor meer informatie over de parkeervergunning voor bewoners kunt u terecht bij het GemeenteLoket. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak.

Beschrijving

In een groot gedeelte van Maastricht geldt betaald parkeren en/of parkeren voor vergunninghouders. Deze gebieden zijn verdeeld in een A-zone (centrum A1 en A2). En een B-zone (de gebieden buiten de singels). Als u in een gebied woont met betaald parkeren en/of parkeren voor vergunninghouders, dan kunt u in aanmerking komen voor een parkeervergunning. Voor de sector Céramique kunt u geen parkeervergunning aanvragen.

Waar mag u parkeren met uw vergunning?

Hieronder kunt u per wijk bekijken in welke straten u mag parkeren met uw vergunning.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) in Maastricht.
 • U woont in het gebied waarvoor u de parkeervergunning aanvraagt.
 • Een bewonersvergunning is kenteken gebonden. Dit betekent dat uw voertuig staat geregistreerd op uw naam of is uw lease- of bedrijfsauto.

U bent net verhuisd

En u heeft uw lopende parkeervergunning in de oude sector opgezegd. Dan kunt u pas na 5 dagen een nieuwe parkeervergunning voor een andere parkeersector aanvragen.

Tweede parkeervergunning

De gemeente verstrekt niet zo maar een tweede parkeervergunning. Er zijn normen gesteld om te voorkomen dat er meer vergunningen dat parkeerplaatsen in omloop zijn. Een tweede parkeervergunning is daarom alleen mogelijk als:

 • u in de A2- of B-zone woont
 • uw huishouden bestaat uit 2 of meer, meerderjarige personen
 • u geen eigen parkeerplek heeft
 • er nog voldoende parkeergelegenheid is in de sector. In de A2-zone geldt een maximum. Is deze bereikt, dan is een tweede vergunning niet meer mogelijk

Omdat er al een eerste parkeervergunning is verleend, kunt u de tweede parkeervergunning niet met DigiD aanvragen. Dien een verzoek voor een tweede parkeervergunning daarom zonder DigiD. U kunt daarvoor gebruikmaken van het aanvraagformulier onder het kopje Formulieren.

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.

Kosten

Een parkeervergunning kost:

 • eerste vergunning in zone A (A1 en A2): € 285,36 per jaar
 • tweede vergunning in zone A2: € 428,04 per jaar
 • eerste vergunning in zone B: € 47,76 per jaar 
 • tweede vergunning in zone B: € 71,64
 • uw kenteken definitief wijzigen zonder DigiD kost €18,95.

In zone A1 is een tweede parkeervergunning niet mogelijk. U betaalt € 18,95 voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Betalen
U betaalt het bedrag in een keer. Als u online een aanvraag indient, dan moet u bij het afronden de betaling verrichten. Vraagt u schriftelijk aan dan krijgt u het eerste jaar een acceptgiro. Bij een vergunning voor de A-zones kunt u daarna kiezen of u ieder jaar een acceptgiro ontvangt of de gemeente machtigt om het bedrag automatisch af te te schrijven in 4 termijnen. Bij vergunningen voor de B-zones betaalt u het bedrag in één keer en is automatische incasso niet mogelijk.