Paspoort, tweede

afspraak maken

Let op

Woont u in het buitenland? Dan kunt u alleen telefonisch een afspraak maken. Kijk voor meer informatie bij 'Paspoort, identiteitskaart, Nederlanders die in het buitenland wonen'.

Aanpak

Het kan voorkomen dat in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen. Een tweede paspoort kan dan uitkomst bieden.

Een tweede paspoort kan ook nodig zijn als u regelmatig dringend moet reizen naar landen waarvoor een visum verplicht is. Bijvoorbeeld als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum. U kunt dan met het tweede paspoort een visum aanvragen voor een ander land.

Maak voor het aanvragen van een tweede paspoort eerst een afspraak. Ook kinderen moeten meekomen als u een reisdocument voor ze aanvraagt.

Meenemen naar de afspraak

 • Uw huidige paspoort(en) en identiteitskaart , als u die hebt (ook als deze verlopen zijn)
 • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen van de overheid
 • Uw pinpas. U moet betalen bij uw aanvraag
 • Originele documenten waarmee u aantoont dat u een tweede paspoort nodig hebt 

Kinderen
Vanaf 12 jaar mogen kinderen zelf een identiteitskaart aanvragen. Een paspoort mag een kind zelf aanvragen als het 18 jaar is. 

Toestemming verlenen
Tot 12 jaar (ID-kaart) en tot 18 jaar (paspoort) moet een gezaghouder toestemming verlenen. Wanneer de ouders zijn getrouwd, moeten beide ouders toestemming geven. Is het gezag geregeld bij de rechtbank, dan kan er naast de ouders nog een derde gezaghouder zijn. Een toestemming is beperkt geldig en kan maximaal 1 maand vooraf verleend worden. U kunt op twee manieren toestemming verlenen:

Verlies of diefstal
Is uw paspoort of identiteitsbewijs vermist, gestolen of heeft u een vermoeden van misbruik? Dan hoeft u geen aangifte te doen bij de politie. U kunt meestal meteen een nieuw reisdocument aanvragen bij de gemeente. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Beschrijving

In sommige gevallen kunt u een tweede paspoort nodig hebben:

 • Als u vaak landen bezoekt die een conflict met elkaar hebben. Dan kan het zijn dat u problemen krijgt met de verschillende stempels in uw paspoort;
 • Als u vaak naar landen reist waar u een visum voor nodig heeft. Dan kan het voorkomen dat u door de visumaanvraag uw paspoort niet op tijd terug heeft van de ambassade.

Een tweede paspoort is 2 jaar geldig.

Voorwaarden

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit
 • U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Maastricht. Als u niet in de BRP bent ingeschreven, kijk dan bij Paspoort, identiteitskaart, Nederlanders die in het buitenland wonen
 • Uw eerste paspoort is nog minimaal 6 maanden geldig
 • U kunt aantonen dat u in een reis achtereenvolgens verschillende landen moet bezoeken waarbij er een grote kans is dat er problemen zijn bij toelating tot een land óf
 • U kunt aantonen dat u regelmatig dringend moet reizen op een moment dat uw nationale paspoort in verband met visumaanvraag bij een buitenlandse vertegenwoordiging (bijvoorbeeld ambassade, consulaat) is. Het moet om een land gaan waar niet met een Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd

Termijn

Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort of identiteitskaart tijdens de openingstijden ophalen bij het GemeenteLoket. U hebt daar 3 maanden de tijd voor. 

Kinderen
U moet een paspoort of identiteitskaart altijd persoonlijk aanvragen en ophalen bij de gemeente. Vanaf 6 jaar moeten kinderen ook aanwezig zijn bij het ophalen van hun reisdocument. 

Spoedaanvraag
Hebt u uw reisdocument eerder nodig? Dan kunt u dit aanvragen via een spoedprocedure. Als u het reisdocument vóór 14.00 uur aanvraagt, ontvangt u het uiterlijk binnen 2 werkdagen. U betaalt hiervoor een toeslag.

Per direct
Hebt u per direct een reisdocument nodig? Dan kunt u in aanmerking komen voor een noodpaspoort van de Koninklijke Marechaussee. Meer informatie hierover vindt u op www.defensie.nl

Kosten

 • Paspoort voor personen tot 18 jaar: € 53,95
 • Paspoort voor personen van 18 jaar of ouder: € 71,35
 • Toeslag bij een spoedaanvraag: € 48,60