Persoonsgegevens, verklaring onder ede of belofte

Aanpak

Om de eed of belofte af te leggen moet u langskomen bij het GemeenteLoket. Hiervoor kunt u een afspraak maken. De verklaring wordt schriftelijk vastgesteld en door u ondertekend.

U moet meenemen:

  • alle officiële documenten van gebeurtenissen in het buitenland zoals huwelijk, geboorte of overlijden.
  • uw geldige legitimatiebewijs meenemen.

Beschrijving

Officiële gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het buitenland, zoals geboorte, huwelijk of overlijden moet u doorgeven bij de gemeente. U bent ook verplicht de officiële documenten van deze gebeurtenissen af te (laten) geven.

Als u deze documenten niet kunt overleggen is het soms mogelijk om een verklaring onder ede of belofte af te leggen. Uw gegevens alsnog worden dan alsnog opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). U bent strafbaar als u onder ede valse of onjuiste informatie geeft.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Wetgeving

Landelijke wetten

Overig

Verwijzingen