Planschade, schadevergoeding

afspraak maken

Aanpak

Stuur een brief of e-mail t.a.v. het Gemeentebestuur en vermeld hierin het volgende:

  • het soort schade;
  • de oorzaak van de schade;
  • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding;
  • de hoogte van de gevraagde vergoeding, met onderbouwing;
  • alle schriftelijke bewijzen of foto's, die uw claim ondersteunen.

Beschrijving

Als er een bestemmingsplan wijzigt of een omgevingsvergunning wordt afgegeven, kunt u planschade lijden. Soms betekent deze schade waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding. U kunt zowel bij gemeentelijke als bij landelijke projecten in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

 

U komt niet in aanmerking voor een vergoeding als er op een andere manier al iets voor de schade is geregeld.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden aan het krijgen van de vergoeding voor planschade, namelijk:

  • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, niet huurder);
  • Er is schade vanwege bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen;
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden;
  • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen;
  • Er is nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Gemeentebestuur

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 043 350 40 00
Fax: 043 350 41 41

Termijn

De duur van een planschadeprocedure is gemiddeld 1 jaar.

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen, moet de gemeente wettelijk €300 van u vragen. Als de schadevergoeding niet wordt toegekend, krijgt u het bedrag niet terug. Wordt de aanvraag geaccepteerd, dan krijgt u het bedrag terug.

Wetgeving

Landelijke wetten