Precariobelasting

afspraak maken

Aanpak

Als u gemeentegrond openbaar wilt gebruiken moet u dit melden. U geeft door:

  • welke grond u wilt gebruiken
  • wat u precies wilt neerzetten of doen
  • hoeveel ruimte u nodig heeft
  • eventueel de datum en het tijdstip

Meestal betaalt u jaarlijks precariobelasting. Behalve als u tijdelijk of eenmalig gebruik maakt van gemeentegrond. Als u een melding heeft gemaakt, krijgt u automtisch de belastingaanslag thuis gestuurd.

Het kan zijn dat u eerst een vergunning nodig heeft. Bijvoorbeeld een omgevings- of terrasvergunning. U kunt dit vooraf checken via het Omgevingsloket online.

Beschrijving

Precario is de belasting die u betaalt om gemeentegrond openbaar te gebruiken. bijvoorbeeld bij gebruik als terras, bij het plaatsen van een container, uithangbord of bouwsteiger. Maar ook als u kabels of leidingen onder de openbare gemeentegrond wilt aanleggen.

Voorwaarden

Er zijn uitzonderingen waarin u geen precariobelasting hoeft te betalen:

  • Als u een contract heeft met de gemeente waarin staat dat u geen precario hoeft te betalen. Bijvoorbeeld als u grond van de gemeente huurt en op deze grond een terras wilt zetten.
  • Als u voor het betalen van precario een wettelijke vrijstelling heeft. Bijvoorbeeld als uw bedrijf kabels aanlegt voor telecommunicatie. Soms ook als uw bedrijf water, elektriciteit en gas aanlegt.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken, nadat u de aanslag heeft ontvangen. Bent u het niet eens de beslissing dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Kosten

De hoogte van de precariobelasting hangt onder andere af op welke plek u gemeentegrond wilt gebruiken en waarom. Bekijk de tarieventabel en bereken de kosten.