Reclamebelasting

Beschrijving

De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) kunnen belasting heeft over reclame die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Bijvoorbeeld billboard of gevelreclame. De BsGW stuurt u jaarlijks een aanslag.

Contact

BsGW

Post adres
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Tel: 088 842 04 20

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de reclamebelasting. Dit moet u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag doen.

Kosten

De reclamebelasting is in 2017:

  • Reclameobjecten met een grootte tussen de 0,1m2 en 20m2: € 605,96
  • Reclameobjecten groter dan 20m2: € 1.211,88