Reinigingsrecht, reinigingsheffing

Beschrijving

U betaalt de gemeente ieder jaar een reinigingsheffing. De reinigingsheffing bestaat uit de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten. De afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Het reinigingsrecht is er voor bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke vuilnisophaaldienst. Heeft u een onderneming en maakt die gebruik van deze dienst? Dan krijgt u een jaarlijkse aanslag.

Voorwaarden

Alleen bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke afvalverzameling en verwerking, moeten de reinigingsrechten betalen.

Contact

Als uw bedrijf gebruik maakt van de gemeentelijke ophaaldienst, ontvangt u ieder jaar een aanslag reinigingsrecht van de BsGW.

Heeft u vragen? Neem contact op met de BsGW.

BsGW

Post adres
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Tel: 088 842 04 20

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar aantekenen.

Kosten

De reinigingsrechten zijn in 2017 € 290,90.

Daarnaast betaalt u een tarief per vuilniszak:

  • € 0,83 voor een zak van 50 liter
  • € 0,49 voor een zak van 25 liter

(tarieven 2017)

Wetgeving

Landelijke wetten

Vond u deze informatie nuttig?