Reinigingsrecht, reinigingsheffing

Beschrijving

Als u als bedrijf gebruikmaakt van de gemeentelijke vuilnisophaaldienst dan moet u reinigingsrecht betalen. Deze belasting betaalt u jaarlijks aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). U ontvangt hiervoor jaarlijks een aanslagbiljet. Alleen bedrijven betalen reinigingsrecht. 

Contact

BsGW

Post adres
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Tel: 088 842 04 20

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar aantekenen.

Kosten

De reinigingsrechten zijn in 2017 € 290,90.

Daarnaast betaalt u een tarief per vuilniszak:

  • € 0,83 voor een zak van 50 liter
  • € 0,49 voor een zak van 25 liter

(tarieven 2017)

Wetgeving

Landelijke wetten