Rioolheffing

Beschrijving

U betaalt rioolheffing als u eigenaar of gebruiker bent van een perceel waaruit water op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

De aanslag rioolheffing ontvangt u van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Informatie over uw aanslag kunt u opvragen via uw persoonlijke pagina op de website van de BsGW.

Contact

BsGW

Post adres
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Tel: 088 842 04 20

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar aantekenen.

Kosten

  • Bedrag dat de eigenaar betaalt: €  134,62
  • Bedrag dat de gebruiker (huurder of eigenaar) betaalt:
    • € 46,81 voor de eerste 250 m3 afgevoerd water
    • € 371,51 voor 250 m3 t/m 50.000 m3, per 250 m3 water
    • € 246,79 voor 50.000 m3 t/m 500.000 m3, per 250 m3 water
    • € 132,22 voor 500.000 m3 t/m 3.000.000 m3, per 250 m3 water