Rioolheffing

Beschrijving

U betaalt rioolheffing als u eigenaar of gebruiker bent van een perceel waaruit water op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

 • het beheer en onderhoud van de riolering
 • het verwerken van het regenwater
 • het reguleren van het grondwater

Contact

U ontvangt een aanslag rioolheffing van de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Meer informatie over rioolheffing vindt u op de website van de BsGW.

BsGW

Post adres
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Tel: 088 842 04 20

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar aantekenen.

Kosten

De hoogte van de rioolheffing is in 2017:

 • Bedrag dat de eigenaar betaalt: €  134,62
 • Bedrag dat de gebruiker (huurder of eigenaar) betaalt:
  • voor de eerste 250 m3 afgevoerd water: € 46,81
  • 250 m3 t/m 50.000 m3, per 250 m3 water: € 371,51
  • 50.000 m3 t/m 500.000 m3, per 250 m3 water: € 246,79
  • 500.000 m3 t/m 3.000.000 m3, per 250 m3 water: € 132,22
Vond u deze informatie nuttig?