Rioolheffing

Beschrijving

U betaalt rioolheffing als u eigenaar of gebruiker bent van een perceel waaruit water op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

De aanslag rioolheffing ontvangt u van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Informatie over uw aanslag kunt u opvragen via uw persoonlijke pagina op de website van de BsGW.

Contact

BsGW

Post adres
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Tel: 088 842 04 20

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar aantekenen.

Kosten

Eigenarendeel 141,02 per perceel
Gebruikersdeel bij gebruik tot en met 250 m3  49,04  
Dit bedrag wordt als volgt verhoogd:      
boven 250 t/m 50.000 m3 389,17 per volle eenheid van 250 m3
boven 50.000 t/m 500.000 m3 258,53 per volle eenheid van 250 m3
boven 500.000 m3 129,08 per volle eenheid van 250 m3