Snippergroen, kopen

aanvragen

Aanpak

Als u in de gemeente Maastricht woont en interesse heeft om snippergroen te kopen, kunt u dit aanvragen door het aanvraagformulier snippergroen in te vullen en per e-mail te sturen naar verkoopsnippergroen@maastricht.nl

Wij beoordelen of de grond voor verkoop in aanmerking komt. Als wij akkoord gaan, dan ontvangt u van ons een voorstel. Gaat u hiermee akkoord, dan bepaalt u zelf bij welke notaris de koop definitief wordt gemaakt. 

Beschrijving

In 2015 is het project snippergroen gestart. Met snippergroen worden kleine groenstroken van de gemeente bedoeld. Grenst een groenstrook direct aan uw tuin, huis of land, dan kunt u een aanvraag indienen om deze te kopen. 

Meer informatie over het project Snippergroen leest u in de 'Flyer project Snippergroen'.

Voorwaarden

  • de gemeente bepaalt of u de grond kunt kopen of huren
  • het snippergroen moet grenzen aan uw perceel
  • de grond is geen deel van de (openbare)weg
  • er ontstaat geen onveilige verkeerssituatie
  • er staan geen waardevolle of monumentale planten op de groenstrook
  • de grenzen tussen uw grond en die van anderen blijven zoveel mogelijk logisch en recht
  • bij verkoop krijgt u het stuk grond zoals het eruitzag op het moment van de verkoop

Contact

Projectteam Snippergroen

Tel: 14 043 (op woensdag)
Projectmedewerkers: Ruud Verstegen, Mick van Boekel

Termijn

Voor de aanvragen vindt tweemaal per jaar een beoordelingsronde plaats. Als u een koopvoorstel ontvangt, heeft u 2 weken de tijd om het te ondertekenen en te retourneren. Wij sturen het ondertekende voorstel naar de notaris van uw keuze. Binnen 2 maanden maakt uw notaris een afspraak om de aankoop definitief te maken.

Kosten

Bij een oppervlakte tot 150 m2 geldt een vaste verkoopprijs van € 75,- per m2. Daarnaast betaalt u overdrachtsbelasting (2% over de koopsom) en notaris- en kadasterkosten.

Wilt u meer dan 150 m2 grond kopen? Dan laten wij de waarde bepalen door een onafhankelijke taxateur.

Wetgeving

Landelijke wetten

Overig

Verwijzingen