Stempas

Aanpak

Op woensdag 20 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen plaats.

Heeft u kiesrecht, dan ontvangt u een stempas waarmee u kunt stemmen. De stempassen worden vanaf 26 februari per post bezorgd.

Stempas niet ontvangen of kwijt?
Heeft u op 11 maart ten onrechte nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan op twee manieren:

 • Tot en met 15 maart online (met DigiD)
 • Vanaf 11 maart tot en met uiterlijk 19 maart 12.00 uur persoonlijk bij het GemeenteLoket 
  Voor het aanvragen van een stempas hoeft u geen afspraak te maken. Loop gewoon binnen tijdens de reguliere openingstijden van het GemeenteLoket en neem een geldig legitimatiebewijs mee.
   

Beschrijving

Als u kiesrecht heeft, ontvangt u een stempas voor de Provinciale Statenverkiezingen en een stempas voor de waterschapsverkiezingen. Misschien heeft u geen stempas(sen) ontvangen, omdat u voor een of beide verkiezingen geen stemrecht heeft. U leest bij de voorwaarden of dit op u van toepassing is.

Met uw stempas kunt u alleen stemmen bij een van de stembureaus in Maastricht.

Wilt u buiten Maastricht stemmen?
Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Daarmee kunt u bij elk stembureau in Limburg stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen en/of de waterschapsverkiezingen.

Kunt u niet zelf gaan stemmen?
Dan kunt u iemand machtigen.

Voorwaarden

U ontvangt een stempas voor de Provinciale Statenverkiezingen als u:

 • de Nederlandse nationaliteit heeft
 • op 4 februari 2019 staat ingeschreven in de gemeente Maastricht
 • op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder bent
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht 

U ontvangt een stempas voor de waterschapsverkiezingen als u:

 • op 4 februari 2019 staat ingeschreven in de gemeente Maastricht
 • op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder bent
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht
 • de Nederlandse Nationaliteit hebt, EU-onderdaan bent of vreemdeling met rechtmatig verblijf in Nederland 

Contact

Bureau Verkiezingen

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Wetgeving

Landelijke wetten