Subsidie voor bewonersinitiatieven aanvragen

Aanpak

Een subsidie voor bewonersinitiatieven kunt u tot 15 december 2019 per e-mail aanvragen via post@maastricht.nl ter attentie van team Welzijn, Zorg, Gezondheid en Zelfsturing onder vermelding van bewonersinitiatief 2019.

In de Regeling bewonersinitiatieven 2019 (PDF) vindt u meer informatie over de doelstelling van de regeling, de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Beschrijving

Hebt u altijd al iets willen doen aan uw leefomgeving? Dan is dit uw kans om aan de slag te gaan. Oftewel Oan de geng!

Inwoners van Maastricht kunnen geld aanvragen om hun idee te realiseren. Per initiatief bedraagt de subsidie eenmalig en maximaal € 3.000,-. De subsidie is bedoeld om de sociale betrokkenheid in een straat, buurt of wijk te vergroten en waar meerdere mensen profijt van hebben. U kunt met suggesties, ideeën en initiatieven komen die de buurt mooier, beter of veiliger maken.

De gemeente bekijkt of een initiatief uitvoerbaar is, voldoet aan de voorwaarden en niet in strijd is met de wet op de openbare orde. Belangrijk is ook dat uw initiatief geen grote weerstand oproept in uw directe omgeving (denk aan een hondenuitlaatgebied of een hangplek).

Groen in uw buurt?
Gaat uw idee alleen over het groen in uw buurt? Kijk dan voor meer informatie op de website van Groen Maastricht.

Meer informatie
Een team van medewerkers staat voor u klaar om aanvullende informatie te geven.

Lees ook de tips voor het organiseren van een bewonersinitiatief op Maastricht Doet!

Subsidie voor verenigingen
Voor verenigingen is er de subsidie voor vrijwilligersorganisaties.

Voorwaarden

  • U krijgt geen subsidie voor alleen gezellig samen zijn en de kosten voor eten en drinken
  • U vraagt geen subsidie aan namens een vereniging of stichting
  • Per initiatief wordt eenmalig en maximaal € 3.000,- subsidie verstrekt
  • U stemt de aanvraag goed af met andere bewoners in uw straat, buurt of wijk zodat er voldoende draagvlak is voor uw initiatief. U kunt dit vastleggen met een handtekeningenlijst. 

Termijn

Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u zo snel mogelijk bericht.