Subsidieregeling Innovatieagenda Cultuur Maastricht

Aanpak

De subsidie kunt u tot uiterlijk 8 vooraf aan het project aanvragen per brief. In deze brief vermeldt u:

  • Een omschrijving van de activiteiten en de bijbehorende doelstellingen.
  • Het bedrag waarvoor de aanvraag wordt ingediend en het jaar van uitvoering.
  • Een prestatieplan voorzien van een begin- en einddatum).
  • Een begroting/raming met inkomsten en uitgaven.

De brief moet door alle betrokken partijen worden ondertekend.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Maastricht
Subsidiebureau B & C
t.a.v. mevrouw N. Paes
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Beschrijving

Met de subsidieregeling Innovatieagenda Cultuur Maastricht stellen we geld beschikbaar voor nieuwe culturele activiteiten en projecten in 2017 en 2018. Hiermee willen we kunst en cultuur in Maastricht en tussen culturele partijen stimuleren. De subsidie kunt u aanvragen als het gaat om een samenwerking is tussen minimaal 2 partijen. De maximale subsidie per project is €10.000.

Voorwaarden

  • Het project moet uitgevoerd zijn voor 1 juli 2018.
  • Het gaat om een samenwerking tussen minimaal 2 partijen.
  • De eigen bijdrage aan het project is minimaal 25%.
  • Er kan maar 1 keer subsidie verleend worden voor hetzelfde initiatief. (max. €10.000).

De gemeente stelt per jaar €250.000 beschikbaar in 2017 en 2018. Als dit budget op is, worden nieuwe aanvragen niet meer behandeld. Het nog beschikbare budget vindt u op de projectpagina Innovatieagenda Cultuur.

U ben zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen als deze nodig zijn voor uw project. Meer hierover leest u in de Subsidieregeling Innovatieagenda Cultuur Maastricht (2016-2018).

Termijn

De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Binnen 8 weken na ontvangst nemen wij een besluit over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.