Terras, vergunning

Aanvragen

Let op

Kerstterras december 2019 - januari 2020

Wilt u een kerstterras exploiteren? Dan hebt u een aparte vergunning nodig. De kosten en voorwaarden wijken af van de standaard terrasvergunning en vindt u in het aanvraagformulier Kerstterrasvergunning.

Aanvragen kan tot 26 oktober 2019.

Aanpak

Onderzoek eerst of een terras op de door u gewenste locatie in het bestemmingsplan past. Check het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl

Past een terras niet in het bestemmingsplan? Dan is het exploiteren van een terras uitgesloten, ook al voldoet u wellicht wel aan alle andere voorwaarden. Soms kunt u via WABO vergunnen (omgevingsvergunning) een afwijking van het bestemmingsplan aanvragen. 

Past uw terras wel binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een terrasvergunning aanvragen. Dat kan op twee manieren:

Bij uw aanvraag moet u aangeven:

 • waar u het terras wilt plaatsen
 • of u een straat-, plein- of gevelterras wilt hebben
 • in welke periode u het terras open wilt houden
 • welke openingstijden u wenst
 • stuur een situatieschets als het terras nog niet bestaat
 • stuur de benodigde omgevingsvergunning mee als dit van toepassing is

Daarnaast heeft u:

 • een geldige drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning voor droge horeca

Wilt u liever schriftelijk aanvragen? Stuur dan een e-mail met een verzoek voor een aanvraagformulier naar horeca@maastricht.nl

Beschrijving

Bent u horecaondernemer en wilt u een terras exploiteren? Dan hebt u een terrasvergunning nodig. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Ligt het terras op gemeentegrond, dan betaalt u precariobelasting. 

Mogelijk hebt u niet alleen een terrasvergunning, maar ook nog een omgevingsvergunning nodig. Als u via ondergrondse mantelbuizen verlichtingskabels wilt aanleggen moet u schriftelijk het 'vestigen van erfdienstbaarheid' aanvragen bij Stedelijke Inrichting. Dit kunt u alleen doen als eigenaar. Bij goedkeuring legt de gemeente de mantelbuis. U betaalt hiervan de kosten en moet zorgen voor de registratie ervan bij het Kadaster.

Voorwaarden

 • u hebt een geldige horecavergunning (geen afhaalbedrijf)
 • de locatie waar u uw horecabedrijf exploiteert of wilt exploiteren, is volgens het bestemmingsplan bedoeld voor horeca
 • u hebt de benodigde omgevingsvergunningen (schot- en parasolverankering, verwarming e.d)
 • u voldoet aan de eisen die gelden voor het exploiteren van een terras op de openbare weg
 • uw horecabedrijf ligt niet in het bestendigingsgebied (grofweg het centrum)
 • veiligheid van voetgangers en andere weggebruikers mag niet in het gedrang komen

Afhankelijk van de locatie moet er tussen 1,50 en 2,40 meter ruimte overblijven voor voetgangers.

Meer informatie over de voorwaarden, voorschriften en richtlijnen, leest u in het document 'Terrassenbeleid 2015'. Regels over het meubilair staan in het stoelenboek.

Een terrasvergunning is maximaal 5 jaar geldig. U moet zelf zorgen voor een geldige vergunning. 

Contact

Gemeente Maastricht - Vergunnen OHRP

Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst van een complete aanvraag ontvangt u een beslissing. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd.

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank

Kosten

Online aanvragen:

 • € 112,45 voor een terrasvergunning
 • € 68,20 voor een advies van de welstandcommissie
 • € 36,- voor het overschrijven van een terrasvergunning naar een nieuwe eigenaar

Schriftelijk aanvragen:

 • € 123,70 voor een terrasvergunning
 • € 68,20 voor advies van de welstandscommissie
 • € 39,60 voor het overschrijven van een terrasvergunning naar een nieuwe eigenaar

U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

De hoogte van de precariobelasting hangt af van de locatie waar het terras wordt geëxploiteerd.