Ontheffing bijzonder transport

aanvragen

Aanpak

U vraagt de ontheffing aan bij de <ahref"www.rdw.nl/sites/ontheffingen/"<RDW</a>. De RDW regelt de ontheffing voor u met de gemeente, provincie of de Rijkswaterstaat.

Beschrijving

Als u specifieke goederen wilt vervoeren of een lading van grote omvang, dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. Op <ahref="www.rdw.nl"<www.rdw.nl<a/>vindt u alle informatie hierover. Hier kunt u ook uw ontheffing aanvragen. De RDW regelt de ontheffing voor u met de gemeente, provincie of de Rijkswaterstaat.

Voorwaarden

De voorwaarden verschillen per type ontheffing.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken na de beslissing bezwaar indienen. Als u het daarna niet eens bent met de uitspraak kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank