Trouwambtenaar voor 1 dag

aanvragen

Aanpak

Wilt u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap laten voltrekken door een familielid, vriend of kennis? Dien dan minimaal 3 maanden voor de geplande trouwdatum of de datum van het geregistreerd partnerschap een verzoek in voor de beëdiging van een trouwambtenaar voor 1 dag. U kunt dit online aanvragen met DigiD.

Er is een verkorte en een uitgebreide procedure om trouwambtenaar te kunnen zijn voor 1 dag. De verkorte procedure is alleen mogelijk als de persoon al beëdigd trouwambtenaar is in een andere gemeente. Hierbij heeft u een kopie geldig legitimatiebewijs van de trouwambtenaar voor 1 dag nodig. U moet het volgende meesturen:

De persoon is al trouwambtenaar

 • een kopie benoemingsbesluit van de gemeente waarin de persoon al trouwambtenaar is
 • een kopie beëdiging rechtbank

De persoon is voor het eerst trouwambtenaar

 • hij of zij ontvangt een aanvraagformulier 'Verklaring Omtrent het Gedrag' en vraagt hiermee de verklaring op
 • hij of zij moet een integriteitsverklaring ondertekenen
 • als hij of zij voldoet aan alle voorwaarden, dan volgt de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
 • daarna moet hij of zij beëdigd worden voor 1 dagdeel door de rechtbank Limburg in Maastricht. Hierbij moet hij of zij persoonlijk aanwezig zijn. Dit gebeurt elke 2 weken op dinsdag om 9.15 uur.

Beschrijving

U kunt een familielid, vriend of kennis vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. Deze persoon wordt voor 1 dag benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit is alleen mogelijk als u kiest voor huwelijkspakket 3 of 4.

Voorwaarden

De trouwambtenaar voor 1 dag moet:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • van onbesproken gedrag zijn (niet bekend zijn bij justitie of politie)
 • de eed of belofte afleggen bij de rechtbank Limburg in Maastricht (als de trouwambtenaar voor 1 dag nog geen buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand is in een andere gemeente)
 • akkoord gaan met de gedragscode voor ambtenaren en een integriteitsverklaring ondertekenen
 • een toespraak kunnen houden
 • Bij de ceremonie is altijd een trouwambtenaar van de gemeente Maastricht aanwezig. Deze trouwambtenaar leidt de ceremonie in.

Termijn

Doe uw aanvraag minimaal 3 maanden voor de trouwdatum of datum geregistreerd partnerschap.

Kosten

U betaalt € 363,- voor het in behandeling nemen van uw verzoek. Dit is inclusief de benoeming van de trouwambtenaar voor 1 dag.

Voor een trouwambtenaar uit een andere gemeente betaalt u € 91.

Wetgeving

Landelijke wetten