Uitstalling exploiteren

Let op

Het overgangsjaar 2016 is voorbij. Alle vergunning van vóór 2016, zijn in  2017 vervallen. Als u (per gebied) voldoet aan de algemene regels, kunt u zonder vergunningaanvraag kosteloos uw uitstalling plaatsen. Wilt u iets anders in uw straat, dan wat volgens de regels is toegestaan, dan moet u een initiatief uitstallingsplan indienen.

Aanpak

Als u meer wilt uitstallen dan wat mag volgens de algemene regels moet u een uitstallingsinitiatief voor een uitstallingsplan uitwerken. Wijzigingen in gemeentelijk groen of verhardingen zijn binnen een uitstallingsplan niet mogelijk. U kunt dit uitstallingsplan uitwerken, samen met andere ondernemers in uw straat. Als uw initiatief wordt goedgekeurd mag u een aanvraag voor een vergunning indienen.

Uw initiatief kunt u online indienen:

Met uw aanvraag stuurt u mee:

 • de gewenste situatie (met tekeningen van verschillende uitstallingen die u in de straat wenst)
 • plattegrond op schaal met afmetingen van de onderdelen van uw uitstalling (denk aan plantenbakken en winkelpresentaties)
 • hoe u ondernemers en bewoners betrokken heeft bij uw voorstel
 • hoe u weet dat zij uw plannen goed vinden 

Beschrijving

Als ondernemer mag u bij uw winkel een uitstalling plaatsen. Afhankelijk van de locatie van uw winkel mag u dit doen zonder vergunning. Er zijn in Maastricht 3 verschillende gebieden, met elk andere regels voor het plaatsen van een uitstalling. Wilt u meer dan wat is toegestaan dan heeft u een vergunning nodig. U mag deze vergunning pas aanvragen als u een initiatief uitstallingsplan indient, dat eventueel wordt goedgekeurd.

Let op
De stads-as in Wyck (Stationsstraat en Wyckerburgstraat) hebben een afwijkend uitstallingsbeleid. De ongehinderde doorgang voor voetgangers ligt aan de gevel, deze doorgang is minimaal 2,40 m breed. Binnen deze vrije doorloop mogen géén uitstallingen worden geplaatst. Alle uitstallingen kunnen alleen in de “voorzieningenstrook” worden geplaatst, daar waar dat mogelijk is én rekening houdend met 2,40 m vrije doorgang. Dat is het gedeelte tussen voetgangersdoorloop en rijbaan. In de voorzieningenstrook hebben parkeerplaatsen en groen een vaste plek.

Voorwaarden

 • er moet genoeg ruimte overblijven voor voetgangers; tenminste 1,50-2,40 m. afhankelijk van de situatie en voetgangersstromen.
 • verkoop buiten de detailhandel is verboden
 • verwijzingsborden naar een andere straat of locatie zijn verboden
 • u mag geen geluid, licht, elektriciteit of bewegende opstallen gebruiken
 • uw uitstalling moet zijn opgeruimd als uw onderneming gesloten is

 Meer over de (andere) voorwaarden en richtlijnen vindt u in het aanvraagformulier.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Roland Olvers (Casemanager Openbare Ruimte)

Termijn

Er is geen vaste behandelingstermijn. Na een positief advies op het initiatief uitstallingsplan kunt u een aanvraag vergunning indienen. Binnen 8 weken na ontvangst beslissen wij over uw aanvraag. Deze termijn kunnen wij een keer verlengen.

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak, kunt in hoger beroep gaan bij de rechtbank.

Kosten

Als uw uitstalling binnen het basisbeleid past, dan kunt u die kosteloos plaatsen.

 • online indienen uitstallingsplan: € 220,00;
 • schriftelijk indienen uitstallingsplan: € 242,00.

U betaalt deze kosten ook als uw plan (deels) wordt afgewezen.

Overig

Verwijzingen