Verkeersmaatregelen en -besluit, inzage

Beschrijving

U kunt de verkeersbesluiten inzien via:

  • huis-aan-huisblad 1Maastricht
  • op de pagina bekendmakingen
  • bij het GemeenteLoket

Als u het niet eens bent een besluit, dan kunt u bezwaar maken.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Gemeentebestuur

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 043 350 40 00
Fax: 043 350 41 41

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een verkeersbesluit van de gemeente, stuurt u binnen 6 weken uw bezwaar naar de burgemeester en wethouders.

Waar moet u op letten als u een bezwaarschrift schrijft?

  • In het bezwaarschrift staat uw naam en adres.
  • In het bezwaarschrift staat de datum waarop het geschreven is.
  • Het bezwaarschrift is in het Nederlands geschreven.
  • In het bezwaarschrift staat waarom u het niet eens bent met het besluit.
  • Onder het bezwaarschrift staat uw handtekening.
  • Als bijlage voegt u een kopie toe van de beslissing waar u bezwaar tegen is gericht.

De gemeente moet binnen 6 weken op het bezwaarschrift beslissen.