Verwijzingsborden plaatsen

Aanpak

Verwijzingsborden geven de route aan voor een wandel- of fietsevenement. Hiervoor heeft u een tijdelijke ontheffing nodig. Deze kunt u aanvragen via een van de aanvraagmogelijkheden onder formulieren.

Reclame
Voor het plaatsen van reclames voor evenementen kunt u geen gebruik maken van verwijzingsborden. Hiervoor kunt u wel gebruikmaken van reclameborden, de zogenoemde driehoeksborden. Ook hiervoor heeft u een vergunning nodig. Informatie over de voorwaarden en het plaatsen van driehoeksborden vindt u op de productpagina reclameborden plaatsen voor een evenement.

Verkiezingen
Bij verkiezingen kunnen partijen geen gebruik maken van verwijzingsborden. Maar wel van reclameborden de zogenoemde driehoeksborden. Ook hiervoor heeft u een vergunning nodig. Informatie over de voorwaarden en het plaatsen van driehoeksborden vindt u op de productpagina reclameborden plaatsen voor een evenement.

Voorwaarden

  • De borden geven een wandel- of fietsroute aan.
  • Alleen de naam van het evenement en de afstand staan erop vermeld.
  • De borden zijn maximaal 30 cm lang en 15 cm hoog.
  • U mag de borden maximaal 2 dagen voor de start bevestigen. U moet ze uiterlijk 2 dagen na het evenement weghalen.
  • U moet de borden vastmaken met ty-raps, touw of soortgelijk materiaal. Punaises, ijzerdraad of andere materialen die lichtmasten of bomen kunnen beschadigen zijn niet toegestaan.
  • U mag de borden niet op of aan verkeersborden bevestigen.
  • De borden mogen niet het zicht belemmeren voor mensen in het verkeer.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt beroep aantekenen aan bij de rechtbank.

Kosten

Voor het aanvragen van een ontheffing betaalt u € 39,90 (tarief 2017). U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.