Verzoek registratie levenloos geboren kind

Afspraak maken

Aanpak

Ouders van een levenloos geboren kind kunnen vanaf 3 februari 2019 met terugwerkende kracht hun kind laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Het verzoek voor registratie van uw kind in de BRP is een uiterst persoonlijk verzoek. U kunt dit verzoek alleen voor uzelf doen en niet voor de andere ouder. Elke ouder moet zelf een verzoek tot registratie doen. Uw kind wordt namelijk alleen op úw persoonslijst in de BRP bijgeschreven.

Mail uw verzoek

U kunt uw verzoek mailen naar burgerlijkestand@maastricht.nl onder vermelding van 'Verzoek registratie levenloos geboren kind'. Vermeld onderstaande gegevens in uw mail:

 • uw naam
 • uw geboortedatum
 • uw adres
 • uw telefoonnummer
 • geboortedatum van het kind
 • naam van het kind*
  *als uw kind voor 1 september 1987 werd geboren, kunt u alsnog een voornaam geven

U kunt voor meer informatie of de registratie van uw kind ook naar het GemeenteLoket komen. Wij controleren eerst of er al bij de burgerlijke stand een akte is opgemaakt. Is dat het geval, dan kunt u een afspraak voor de registratie maken. Twijfelt u of er een akte is opgemaakt, mail dan eerst bovenstaande gegevens naar burgerlijkestand@maastricht.nl of bel 14 043.

Beschrijving

Ouders die dat wensen, kunnen sinds 3 februari 2019 hun levenloos geboren kind laten registreren. Het kind wordt dan opgenomen op de persoonslijst van de ouder(s). Met deze registratie worden doodgeboren kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.

Registratie gebeurt alleen op verzoek en is niet verplicht.

Voorwaarden

Voorwaarden voor registratie zijn:

 • U woonde op het moment van de geboorte in Nederland en stond ingeschreven in de BRP
 • Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap duurde of hoe lang geleden het kind werd geboren. U kunt altijd een verzoek tot registratie doen.
 • U heeft documenten nodig waaruit blijkt dat uw kind levenloos is geboren, bijvoorbeeld een geboorteakte (levenloos) (bij geboorte op of na 1 juli 2017) of een akte van een levenloos geboren kind.

Registratie is niet mogelijk als u:

 • op het moment van de geboorte niet in Nederland woonde en u niet stond ingeschreven in de BRP
 • sinds 1 oktober 1994 niet meer in Nederland heeft gewoond. Er is dan geen persoonslijst van u in de BRP waarop de registratie kan worden bijgeschreven.

Kosten

Registratie van een levenloos geboren kind is gratis. Een afschrift van de akte wordt gratis verstrekt.