Voedselbank

aanvragen

Beschrijving

Als u een laag inkomen heeft en niet genoeg overhoudt voor eten en kleding, kunt u naar de voedselbank gaan. Hier kunt u 1 keer per week een voedselpakket ophalen. Met dit pakket doet u een paar dagen. Er zit bijvoorbeeld brood, beleg en groenten in.

Voorwaarden

De voedselbank kijkt naar uw besteedbaar inkomen. Dit is het inkomen dat u overhoudt nadat u de vaste lasten betaald heeft, bijvoorbeeld de huur, elektriciteit of verzekeringen.

Aanmelden voor een voedselpakket is alleen mogelijk via hulpverlenende instanties zoals maatschappelijk werk, Jeugdzorg, thuiszorgorganisaties en de diaconieën van kerken.

Contact

Kijk op de website van Stichting Voedselbank Limburg-Zuid voor meer informatie. Hier vindt u ook het aanvraagformulier.

Voedselbank Limburg-Zuid (locatie Fatimaplein)

Bezoekers adres
Fatimaplein 73
6214 TW Maastricht

Voedselbank Limburg-Zuid (locatie Heugemerveld)

Bezoekers adres
Paus Leo XIII Plein 20
6211 VJ Maastricht