Volwasseneneducatie

Aanpak

Voor het VAVO, alfabetisering, Nederlands op Maat en digitale vaardigheden kunt u zich aanmelden bij ROC Leeuwenborgh Opleidingen.

Voor de cursus alfabetisering inburgering moet u contact opnemen met team Inburgering van Werkplein Maastricht. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar uw taalniveau. Het team beslist of u een alfabetisering inburgering kunt volgen of dat een andere inburgeringscursus beter past.

De ouders van kinderen die op de basisschool VVE (Speelplezier) volgen of een jaar in een schakelklas zitten, worden via de basisschool benaderd. Vraag bij de basisschool van uw kind na of er een oudercursus van ROC Leeuwenborgh Opleidingen is.

Beschrijving

Volwasseneneducatie is onderwijs voor mensen van 18 jaar en ouder. De gemeente koopt cursussen en onderwijs in voor volwassenen. Dit doet zij bij ROC Leeuwenborgh Opleidingen. Er worden per jaar een maximaal aantal plaatsen ingekocht. Als er geen plaats meer is, komt u op een wachtlijst terecht.

Het gaat om de volgende cursussen en opleidingen:

  • VAVO: dat is VMBO, HAVO en VWO voor volwassenen van 18 jaar en ouder.
  • Alfabetisering voor mensen met een Nederlandse achtergrond: voor iedereen die moeite heeft met lezen en schrijven.
  • Alfabetisering inburgering: voor inburgeraars die in het land waar ze vandaan komen ook nog niet goed konden lezen en schrijven.
  • Nederlands op Maat: voor iedereen die de basis wel beheerst, maar beter wil leren spreken, lezen en schrijven. En voor inburgeraars die na hun inburgeringsexamen hun Nederlands nog willen verbeteren tot niveau van de staatsexamens I en II.
  • Digitale vaardigheden (computervaardigheden).
  • Cursussen voor ouders van kinderen die op de basisschool VVE volgen (ontwikkelings- en taalstimuleringsprogramma Speelplezier). Of waarvan de kinderen in een schakelklas zitten (een speciale groep waar een jaar lang heel veel taalles wordt gegeven).

Voorwaarden

Iedereen die volwassenenonderwijs volgt moet 18 jaar of ouder zijn. 

Contact

Team Inburgering

Tel: 043 350 49 79

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Bezoekers adres
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht
Post adres
6202 TC Maastricht
Postbus 4902

Kosten

Voor het VAVO moet u wettelijk verplicht lesgeld betalen. De andere opleidingen zijn gratis.

Houd rekening met de kosten voor de aanschaf van boeken en lesmaterialen.

Cliënten van Sociale Zaken kunnen soms via hun consulent een aanvraag doen om (een deel van) de kosten terug te krijgen.

Wetgeving

Landelijke wetten