Vuurwerk, opslag en verkoop

Vuurwerkopslag melden

Aanpak

Wilt u als bedrijf vuurwerk opslaan en verkopen? Dan krijgt u te maken met veiligheidsregels en vergunningen.

Vuurwerk opslaan

Wilt u maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Dan moet u dat melden bij de gemeente. Doe dat minimaal 4 weken vooraf door een activiteitenbesluitmelding te via maken via de website van Infomil.

Wilt u meer dan 10.000 kilo consumenten- of professioneel vuurwerk opslaan? Dan hebt u een vergunning van de provincie nodig. Vraag deze omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket online.

Vuurwerk verkopen

Voor het verkopen van vuurwerk moet u een meldingsformulier aanvragen via openbareruimte@maastricht.nl. Via dit mailadres kunt u het ingevulde formulier ook retourneren samen met een situatieschets en een plattegrond op schaal.

Beschrijving

Vuurwerk mag u niet zonder toestemming of melding opslaan of verkopen. De hoeveelheid vuurwerk bepaalt of u kunt volstaan met een melding bij de gemeente of een vergunning moet aanvragen bij de provincie.

Informatie van de Rijksoverheid over de verkoop van vuurwerk.

Informatie van de Rijksoverheid over de opslag van vuurwerk.

Voorwaarden

Voorwaarden opslag vuurwerk:

  • Er is een minimale afstand tot omwonenden.
  • In de opslag is een sprinklerinstallatie aanwezig.
  • In de opslag is een brandmelder aanwezig. 
  • In het bestemmingsplan moet de opslag van vuurwerk zijn toegestaan.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

Binnen 27 weken wordt een beslissing genomen over uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.