Waarmerken kopie

Afspraak maken

Aanpak

Bij het GemeenteLoket kunt u een kopie of afschrift van uw documenten laten waarmerken. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak.

Meenemen
Neem de originele document(en) mee naar het GemeenteLoket. 

Beschrijving

Voor sommige transacties heeft u gewaarmerkte documenten nodig. U kunt hiervoor terecht bij de gemeente. Met een stempel en een handtekening geven wij aan dat een kopie of afschrift van een document er precies zo uitziet als het origineel.

Wat kunt u laten waarmerken?
U kunt de volgende documenten door de gemeente laten waarmerken:

  • een Nederlands reisdocument (paspoort of identiteitskaart)
  • een Nederlands rijbewijs
  • een contract
  • een verklaring

Wat kunt u niet laten waarmerken?
Er zijn ook documenten die u niet door de gemeente kunt laten waarmerken:

  • kopieën van diploma's en getuigschriften (die kunt u laten waarmerken bij de onderwijsinstelling waar het diploma of getuigschrift werd behaald)
  • documenten met een kerkelijke inslag

Termijn

Het waarmerken gebeurt direct aan de balie. U krijgt de gewaarmerkte kopie meteen mee.

Kosten

Waarmerken per pagina € 8,55