Waarmerken kopie

Afspraak maken

Aanpak

Bij het GemeenteLoket kunt u een kopie of afschrift van uw documenten laten waarmerken. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak.

Meenemen
Neem de originele document(en) mee naar het GemeenteLoket. 

Beschrijving

Voor sommige transacties heeft u gewaarmerkte documenten nodig. U kunt hiervoor terecht bij de gemeente. Met een stempel en een handtekening geven wij aan dat een kopie of afschrift van een document er precies zo uitziet als het origineel.

Wat kunt u laten waarmerken?
U kunt de volgende documenten door de gemeente laten waarmerken:

  • een Nederlands reisdocument (paspoort of identiteitskaart)
  • een Nederlands rijbewijs
  • een contract
  • een verklaring

Wat kunt u niet laten waarmerken?
Er zijn ook documenten die u niet door de gemeente kunt laten waarmerken:

  • kopieën van diploma's en getuigschriften
    Wij kunnen geen diploma's en getuigschriften waarmerken omdat wij niet kunnen vaststellen of het document echt is. Voor het waarmerken kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar het diploma of getuigschrift werd behaald. Of laat uw diploma's legaliseren bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dan hebt u een wettelijk bewijs dat uw diploma wordt erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  • documenten met een kerkelijke inslag

Termijn

Het waarmerken gebeurt direct aan de balie. U krijgt de gewaarmerkte kopie meteen mee.

Kosten

Waarmerken per pagina € 8,55