Wet openbaarheid van bestuur, informatieverzoek

Aanpak

Bestuurlijke informatie kunt u alleen schriftelijk aanvragen. Per e-mail aanvragen is niet mogelijk. U geeft aan:

 • waarover u informatie wilt hebben
 • welke documenten u wilt bekijken
 • hoe u de informatie wenst te bekijken of te ontvangen

De gemeente bepaalt of u: 

 • een kopie van de gevraagde informatie krijgt
 • het document mag bekijken of
 • een samenvatting van de inhoud krijgt of
 • informatie over de inhoud ontvangt

Beschrijving

U heeft het recht om bestuurlijke informatie op te vragen, bijvoorbeeld beleidsinformatie. Dit is vastgelegd in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Voorwaarden

De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen. U krijgt geen inzage in:

 • informatie die gaat over de staatsveiligheid
 • informatie waardoor de koning en regering in gevaar komen
 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
 • waarin informatie staat over het privé-leven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De gemeente kan ook om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Bijvoorbeeld bij:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek krijgt u een reactie. Deze termijn kunnen wij eenmalig met 4 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek. Heeft u een spoedeisend belang dan kunt u ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aanvragen bij de rechtbank. Als u het niet eens bent met de beslissing dan kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank. 

Kosten

U betaalt de kosten van een kopie of een samenvatting van een document.