Woning met urgentie aanvragen

Aanpak

Een urgentie vraagt u per mail aan via Thuis in Limburg.

In uw e-mail moet u uw inschrijfnummer van Thuis in Limburg vermelden. Vervolgens ontvangt u per post een aanvraagformulier voor urgentie. Als de urgentie wordt toegewezen, mag u zelf niet meer inschrijven op een woning. U krijgt binnen een jaar een passende woning aangeboden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met uw woonwensen. Als u het aanbod weigert, vervalt uw urgentie. U mag dan een jaar lang geen nieuwe urgentieaanvraag indienen.

Beschrijving

Als u dringend op zoek bent naar een woning, dan kunt u een urgentie aanvragen. Bijvoorbeeld als u net bent gescheiden en u moet verhuizen omdat u de woonlasten voor u en uw kinderen niet meer kunt betalen.

Voorwaarden

U kunt alleen urgentie aanvragen als u:

  • 28 jaar of ouder bent
  • jonger dan 28 jaar bent en kinderen heeft in uw huishouden jonger dan 18 jaar
  • staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)
  • minstens 6 maanden in Maastricht woont. Dit moet u aantonen met een afschrift uit de BRP
  • samen met uw medebewoners niet meer verdient dan € 36.165

Contact

Voor informatie neemt u contact op met Thuis in Limburg.

Thuis in Limburg

Post adres
6130 AP Sittard
Postbus 644

Bezwaar en beroep

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing kunt u  zich wenden tot Questie. Dat is een onafhankelijke klachtencommissie die klachten behandelt over de Maastrichtse woningcorporaties. Deze commissie behandelt ook klachten van woningzoekenden die zijn ingeschreven bij Thuis in Limburg.

Kijk voor meer informatie op de website van Questie.

Wetgeving

Landelijke wetten