Woning met urgentie aanvragen

Aanpak

Een urgentie vraagt u per mail aan via Thuis in Limburg.

In uw e-mail moet u uw inschrijfnummer van Thuis in Limburg vermelden. Vervolgens ontvangt u per post een aanvraagformulier voor urgentie. Als de urgentie wordt toegewezen, mag u zelf niet meer inschrijven op een woning. U krijgt binnen een jaar een passende woning aangeboden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met uw woonwensen. Als u het aanbod weigert, vervalt uw urgentie. U mag dan een jaar lang geen nieuwe urgentieaanvraag indienen.

Beschrijving

Als u dringend op zoek bent naar een woning, dan kunt u een urgentie aanvragen. Bijvoorbeeld als u net bent gescheiden en u moet verhuizen omdat u de woonlasten voor u en uw kinderen niet meer kunt betalen.

Voorwaarden

U kunt alleen urgentie aanvragen als u:

  • 28 jaar of ouder bent
  • jonger dan 28 jaar bent en kinderen heeft in uw huishouden jonger dan 18 jaar
  • staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)
  • minstens 6 maanden in Maastricht woont. Dit moet u aantonen met een afschrift uit de BRP
  • samen met uw medebewoners niet meer verdient dan € 36.165

Contact

Voor informatie neemt u contact op met Thuis in Limburg.

Thuis in Limburg

Post adres
6130 AP Sittard
Postbus 644

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken na de beslissing bezwaar maken. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing kunt u beroep aantekenen bij de beroepscommissie van Thuis in Limburg.

Wetgeving

Landelijke wetten