WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

inloggen

Aanpak

Met een taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw pand komt. U kunt het taxatieverslag alleen opvragen als u de eigenaar of gebruiker bent.

In een taxatieverslag staat onder andere:

 • de WOZ-waarde van uw huis of bedrijfspand
 • de kadastrale gegevens
 • informatie die belangrijk is voor de waarde, zoals:
  • het soort huis of bedrijf
  • bijgebouwen
  • bouwjaar
  • grootte van de kavel en het object
  • de staat van het onderhoud
 • informatie over vergelijkbare panden (bij woningen staan verkoopprijzen en WOZ-waarden van vergelijkbare woningen, bij gebouwen als kantoren, kerken en scholen staat onder andere de huurwaarde vermeld)

Wilt u de WOZ-waarde van uw pand vergelijken met die van andere panden? Kijk dan bij het WOZ-waardeloket

Beschrijving

De WOZ-waarde van uw pand wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. U vindt de WOZ-waarde in de WOZ-beschikking. U ontvangt deze beschikking elk jaar, meestal in februari. De beschikking is meteen het aanslagbiljet voor de onroerendezaakbelasting.  

Woont u in een sociale huurwoning? De hoogte van de WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van uw huurprijs. Daarom kunt u een WOZ-beschikking opvragen.

Formulieren

Contact

U ontvangt de beschikking elk jaar van de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). U ontvangt de beschikking meestal in februari.

Bent u huurder en wilt u een WOZ-beschikking van uw woning opvragen? Dit kan telefonisch bij de BsGW.

Heeft u andere vragen? Bel ook dan de BsGW.

BsGW

Post adres
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Tel: 088 842 04 20

Kosten

Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

Vond u deze informatie nuttig?