Progressief parkeertarief

Er gaan andere regels gelden op verschillende parkeerplekken in Maastricht. Op diverse parkeerplekken geldt nu een maximale parkeerduur. Vanaf 1 juli 2024 veranderen we dit naar een progressief parkeertarief. Op deze pagina leest u wat dat inhoudt.

Kort parkeren op straat, lang parkeren in parkeergarages

Door een uitspraak van rechter kunnen we vanaf 1 juli 2024 geen maximale parkeerduur meer hanteren. Parkeren kan dus zolang als de parkeerder dat zelf wil. We willen echter dat het straatbeeld levendig en bereikbaar blijft. Dat auto’s niet urenlang op straat staan geparkeerd. Daarom willen we de parkeerplekken op straat beschikbaar houden voor kort parkeren. Wie lang wil parkeren, kan terecht in de parkeergarages en op parkeerterreinen aan de rand van de stad. 

auto's staan op staat geparkeerd

Parkeren op straat: hoe langer, hoe duurder

Om te zorgen dat op straat alleen kort wordt geparkeerd, voeren we een progressief parkeertarief in. Dit houdt in dat hoe langer u parkeert, hoe hoger het uurtarief wordt. In een gebied waar u voorheen bijvoorbeeld maximaal 2 uur mocht parkeren, geldt voortaan een basistarief voor die 2 uur. Na het basistarief stijgt het uurtarief. Zo stimuleren we langparkeerders om niet op straat te parkeren, maar op een parkeerterrein of in een parkeergarage. De parkeerplekken op straat blijven zo het meest interessant voor kort parkeren.  

Aantrekkelijke en gastvrije uitstraling

In Maastricht werken we aan een duurzame, gezonde en prettige woon- en leefomgeving. Een stad met een aantrekkelijke en gastvrije uitstraling. We geven de voorkeur aan langzame verkeersstromen, zoals fietsen en wandelen. Maar we blijven oog hebben voor de bereikbaarheid van onze stad. We zoeken naar een goede balans tussen leefbaarheid en toegankelijkheid.    

 • Het progressief parkeertarief vervangt vanaf 1 juli 2024 de maximale parkeerduur. Dit betekent dat u op straat langer mag parkeren dan de eerdere geldende maximale parkeerduur. Toch willen we op deze plekken kort parkeren stimuleren. Daarom voeren we hier een nieuw parkeertarief in. Hierdoor kunnen er verschillende uurtarieven gelden. We hanteren een hoger uurtarief na de parkeerduur die we wensen. Voor langparkeerders is het daarom voordeliger om gebruik te maken van parkeergarages en parkeerterreinen. 

 • Een voorbeeld: stel, er is op straat een parkeerplaats waar u op dit moment maximaal 2 uur mag parkeren. Op deze parkeerplaats geldt een parkeertarief van 3,50 euro per uur. U betaalt dan maximaal 7,00 euro. Na die 2 uur mag uw auto niet meer op deze plek staan.

  Bij diezelfde parkeerplaats geldt per 1 juli 2024 het progressief parkeertarief. U mag zo lang parkeren als u wilt, er geldt geen maximale parkeerduur. De 1e 2 uur geldt nog steeds een basis parkeertarief van 3,50 euro per uur. Na 2 uur wordt het parkeertarief echter 5,00 euro per uur. 

  • Uur 1 - 3,50 euro
  • Uur 2 - 3,50 euro
  • Uur 3 - 5,00 euro
  • Uur 4 - 5,00 euro
  • Uur 5 - 5,00 euro
  • Uur 6 - 5,00 euro 
  • Enzovoorts 
 • In de gebieden waar nu nog een maximale parkeerduur geldt, veranderen  per 1 juli 2024 de parkeertarieven. Maar (nog) niet overal is sprake van een oplopend parkeertarief. We hebben onderzoek gedaan naar de gebieden waar dit het meest nodig is. Het progressief parkeertarief gaat gelden in:

  • Boschpoort 
  • Centrum 
  • Céramique 
  • Heugemerveld 
  • Oog van Sint Pieter 
  • Randwyck 
  • Sint Maartenspoort 
  • Wyck 

  En daarnaast in de winkelstroken in de wijken:

  • Boschpoort 
  • Heer 
  • Heugemerveld 
  • Scharn 
  • Sint Pieter 
  • Wittevrouwenveld 
  • Wyckerpoort

   

 • Bij enkele winkels liggen zogeheten winkelstroken. Dit zijn parkeerplekken die uitsluitend bedoeld zijn voor de bezoekers van de winkels. Hier geldt nu een voordelig parkeertarief voor het 1e uur. Deze voordelige tarieven blijven de 1e 2 uur zoals het was (1e uur 0,20 euro en 2e uur 1,80 euro). Vanaf het 3e uur geldt ook hier een progressief parkeertarief. 

  Bij sommige winkelstroken kon u een dagkaart krijgen. Dit is na de invoering van het progressief parkeertarief niet meer mogelijk. We willen deze plekken immers vrijhouden voor kort parkeren. Een parkeervergunning is hier, na de invoering van het progressief parkeertarief, nog steeds niet geldig. 

 • Door de invoering van het progressief parkeertarief is het mogelijk om langer te parkeren. Na een bepaalde periode (1, 2 of 4 uur) stijgt het uurtarief. Hierdoor gaat u meer betalen. Niet overal is sprake van een oplopend uurtarief. 

  Parkeeracties die u via een parkeerapp start, lopende gedurende de dag door. Eerst stopten ze automatisch na het bereiken van de maximale parkeerduur. Nu stoppen ze pas zodra betaald parkeren niet meer geldt. Op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag is dit om 18.00 uur. Op donderdag om 21.00 uur. 

  Via de parkeerautomaten wordt vooraf betaald. Hierdoor zijn de kosten van de gewenste parkeerduur direct te zien. 

 • De bezoekersregeling verandert niet. De tarieven waarop het kortingstarief van toepassing is, veranderen niet met de invoering van het progressief tarief. U blijft hetzelfde betalen als eerst. 

 • In de straten en gebieden waar vanaf 1 juli 2024 een progressief parkeertarief geldt, maken we dat tijdig kenbaar via parkeer(informatie)borden. Op deze borden vermelden we de gewenste parkeerduur. Op de informatieschermen in de parkeerautomaten en in de apps van de parkeerproviders staat dit duidelijk vermeld. 

 • Een volledig overzicht is te vinden in de Tarieventabel Parkeren. Deze staat duidelijk vermeld op het informatiescherm van de parkeerautomaten en in de apps van de parkeerproviders.