Registratieformulier deelname pilot toeristische woningverhuur

Gebruik dit formulier om in aanmerking te komen voor het verhuren van uw woning. U kunt alleen als hoofdbewoner van de woonruimte deze aanmelding indienen. Toeristische woningverhuur is pas toegestaan als u van ons een schriftelijke of digitale bevestiging en een registratienummer voor toeristische verhuur heeft ontvangen. 

Vul de voornaam in
Vul de achternaam in
Vul straatnaam en huisnummer in
Vul de postcode in
Vul het telefoonnummer in
soort hoofdbewoner
In welke vorm bent u hoofdbewoner van de woonruimte?
omschrijving_woonruimte
Geef een omschrijving van de woonruimte
aantal slaapkamers
Hoeveel slaapkamers heeft uw woning?
verhuurde_deel_woning
Welk deel van uw woning wilt u (meestal) verhuren?
welk platform
Van welk platform maakt u gebruik om uw woonruimte te verhuren? Meerdere opties mogelijk.

ONDERTEKENING
Door ondertekening van dit formulier verklaar ik dat:

  • ik bovenstaande volledig en naar waarheid heb ingevuld;
  • ik de voorwaarden voor de pilot Toeristische verhuur ken (zie Toeristische woningverhuur, melden | Gemeente Maastricht);
  • ik weet dat mijn deelname aan de pilot beëindigd kan worden als ik niet (meer) voldoe aan een of meer van deze pilotvoorwaarden;
  • ik weet dat de pilot op elk moment stopgezet kan worden of de pilotvoorwaarden op elk moment aangepast kunnen worden;
  • ik voorafgaand aan iedere verhuur een melding aan de gemeente doe via het meldformulier voor doorgeven toeristische woningverhuur van de gemeente;
  • ik bij elke aanbieding van mijn woning of een deel ervan het registratienummer vermeld dat de gemeente mij verstrekt; hieronder vallen in ieder geval advertenties in media en aanbieding op platforms;
  • ik toestemming geef dat de gegevens die ik verstrek of verstrekt heb in het kader van deze pilot, gebruikt worden voor het pilotonderzoek en pilotevaluatie en daarnaast doorgegeven kunnen worden aan de BsGW in het kader van toeristenbelasting;
  • ik zelf contact op neem met de BsGW om aangifte te doen in het kader van de toeristenbelasting.
Vul de datum in
Vul de plaats in
Zet uw handtekening met de muis of een touchscreen. Druk de linkermuisknop in en houd deze vast terwijl u uw handtekening zet