Registratieformulier verzoek betalingsregeling Huur 2021/2022

Bedrijven en instellingen die vastgoed huren of in erfpacht hebben van de gemeente Maastricht en die kampen met liquiditeitsproblemen vanwege de coronacrisis kunnen uitstel krijgen van de huur of erfpachtcanon voor de maanden oktober, november, december 2021 en januari, februari, maart 2022. De uitgestelde betaling moet uiterlijk voor 1 april 2025 zijn voldaan.

Hoe werkt het?

Huurders/erfpachters van gemeentelijk vastgoed die in aanmerking willen komen voor uitstel van betaling dienen daarvoor een onderbouwd verzoek in te dienen via onderstaand formulier. De achtergestelde huur of erfpachtcanon moet volledig voldaan zijn voor 1 april 2025, door middel van 36 termijnen.

Na ontvangst van het formulier wordt de incasso van huur/erfpachtcanon direct stopgezet waarna er een inhoudelijke beoordeling volgt. De uitkomst van de beoordeling ontvangt u per brief. De rente van de achtergestelde betaling wordt kwijtgescholden.