Registratieformulier verzoek verlenging betalingsregeling 2021

Bedrijven en instellingen die vastgoed huren of in erfpacht hebben van de gemeente Maastricht en die kampen met liquiditeitsproblemen vanwege de coronacrisis kunnen uitstel krijgen van de huur of erfpachtcanon voor de maanden april, mei en juni 2021. De uitgestelde betaling moet uiterlijk voor 1 juli 2024 zijn voldaan.

Hoe werkt het?

Voor huurders/erfpachters van gemeentelijk vastgoed die reeds een betalingsregeling hebben getroffen en uitstel van betaling is verleend voor een of meerdere tranches in de periode van 1 maart 2020 tot 1 april 2021 kunnen thans een aanvullende aanvraag indienen voor de periode van 1 april tot 1 juli 2021 via onderstaand formulier. De achtergestelde huur of erfpachtcanon moet volledig voldaan zijn voor 1 juli 2024, door middel van 36 termijnen. Dit geldt ook voor het reeds verstrekte uitstel. Eerdere afgesproken betalingstermijnen komen, bij een goedgekeurde aanvraag, hiermee te vervallen.

Na ontvangst van het formulier wordt de incasso van huur/erfpachtcanon direct stopgezet waarna er een inhoudelijke beoordeling volgt. De uitkomst van de beoordeling ontvangt u per brief. De rente van de achtergestelde betaling wordt kwijtgescholden.

Registratieformulier

Vul de (bedrijfs)naam in 
Vul de achternaam in
Vul de voornaam/voorletters in
Vul het adres in
Vul de postcode in
Vul de woonplaats in
Vul het telefoonnummer in
Vul het gehuurd/gepachte adres in
Vul het IBAN (NL99BANK0123456789) in dat gebruikt wordt voor betaling van de huur of erfpachtcanon
Vul de onderbouwing in voor het verzoek uitstel van betaling

Akkoord treffen betalingsregeling

Ik stem in met het verlengen van de betalingsregeling met betrekking tot uitgestelde betaling van huur of erfpacht, vanaf 1 april t/m 30 juni 2021.

Ik stem in met het terugbetalen van de volledige betalingsregeling voor 1 juli 2024.

Voorwaarden:

  • Terugbetaling in 36 termijnen, te beginnen in juli 2021 en volledig voldaan voor 1 juli 2024. Over deze uitgestelde incasso wordt geen (wettelijke) rente ingevorderd;
  • Huurovereenkomst moet minimaal nog 1 jaar doorlopen na einde betalingsregeling, anders is een contractverlenging een voorwaarde om betalingsregeling te krijgen;
  • Indien u de huur al betaald heeft in de maanden die binnen de betalingsregeling vallen, wordt er niet terugbetaald en kan alleen voor de openstaande maanden een huurbetalingsregeling worden toegepast.
Vul de voorletters en achternaam van de aanvrager in
Vul de plaats in
Vul de datum in
Onderteken met handtekening (van tekeningsbevoegde conform KVK)