5 maart 2020 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 10

Het college van B&W of de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Aan deze publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De officiële mededeling/bekendmaking vindt u op overheid.nl. Uitleg van de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB. De eerste cijfers achter vormen het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2020 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Bestaat een postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * (bijvoorbeeld 6211 **)? Dan kan er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling worden gekoppeld. De mededeling heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten. Het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01), verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’).

6211 **, Maagdendries/Frontensingel/Frans Fouraschenstraat/ Andriespoort, het aanpassen van de doorgangen in de muren en restaureren en deels vernieuwen van de muren, 19WB, 21-2 (WB02)

6211 **, Sphinx terrein blok 9, het wijzigen van de reeds vergunde omgevingsvergunning voor Sphinx terrein blok 9, 20-0429WB, 20-2 (WB01)

6211 BJ, Hoograamstraat 107, het realiseren van een vaste trap naar de zolder, 20-0433WB, 21-2 (WB01)

6211 CH, Markt 10E, het realiseren van een woning op de vierde verdieping van het pand, 20-0439WB, 21-2 (WB01)

6211 CP, Spilstraat 10, het plaatsen van een lichtbak, 20-0436WB, 21-2 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 55, het plaatsen van een wand op de begane grond om de bovenwoning te ontsluiten en het schilderen van de voorgevel begane grond, 19-2090WB, 26-2 (WB02)

6211 GM, Wolfstraat 33, het vernieuwen van de buitenreclame, 19-2501WB, 21-2 (WB02)

6211 JR, Begijnenstraat 11, het verbouwen van het pand, 20-0427WB, 20-2 (WB01)

6211 NE, Hertogsingel 83, het oprichten van een hekwerk aan de achterzijde van het perceel, 20-0421WB, 20-2 (WB01)

6211 PG, Brusselsestraat 74, het verbouwen van het squashcentrum en de woning, 19-2133WB, 21-2 (WB02)

6211 ST, Grote Gracht 31 - 33, het intern verbouwen van het pand en het toevoegen van een appartement, 19-2216WB, 21-2 (WB03)

6211 XX, Petrus Regoutplein 1D01, het vestigen van een kantoor op de 3e verdieping, 20-0434WB, 21-2 (WB01)

6214 AT, Willem Vliegenstraat 18A, het wijzigen van de winkel in woonruimte, 20-0432WB, 21-2 (WB01)

6218 CV, Dukaatplein 13, het plaatsen van een dakraam aan de voorkant van de woning, 20-0440WB, 21-2 (WB01)

6218 GP, Vezeldonk 11, het plaatsen van een terrasoverkapping in de achtertuin, 20-0443WB, 23-2 (WB01)

6219 PE, Cabergerweg 45, het plaatsen van een hekwerk, 20-0446WB, 25-2 (WB01)

6219 PE, Cabergerweg 45, het realiseren van een atelier met een aantal ondergeschikte functies in de voormalige gasfabriek, 19-1789WB, 21-2 (WB02)

6221 AJ, Griend 7, het plaatsen van twee schaararm zonwering met terrasverwarming, 20-0426WB, 20-2 (WB01)

6221 AJ, Griend 7, het wijzigen van de bestemming 'groen' naar de bestemming terras (realiseren van een gevelterras), 20-0425WB, 20-2 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 25, het vernieuwen van de dakbedekking en het reconstrueren van de schoorsteen na stormschade op 09-02, 20-0352WB, 21-2 (WB02)

6221 CC, Alexander Battalaan 65, het omzetten van een kantoorpand in zelfstandige wooneenheden, 20-0428WB, 20-2 (WB01)

6221 CL, Akerstraat 16A, het verbouwen en uitbreiden van het pand, 20-0445WB, 25-2 (WB01)

6221 GA, Stenenwal 14, het uitbreiden van de luifel dakterras, 20-0424WB, 20-2 (WB01)

6221 JG, Stellalunet 3 - 19, het aanbrengen van gevelbelettering aan 2 kanten van het gebouw Allogio Giardina, 20-0295WB, 20-2 (WB02)

6222 **, Fregatweg - Schoenerweg, het wijzigen van de bestemming (realiseren van een distributiebedrijf), 20-0430WB, 21-2 (WB01)

6222 AA, Borgharenweg 140, het aanbrengen van lichtreclame, 20-0259WB, 20-2 (WB02)

6222 AK, Meerssenerweg 126, het legaliseren van wonen en kamergewijze verhuur, 20-0145WB, 20-2 (WB02)

6222 NX, Schoenerweg 21, het wijzigen van de inrichting - 2020-201740, 20-0423WB, 20-2 (WB01)

6222 PC, Klipperweg 32, het wijzigen van de inrichting - 2020-201730, 20-0418WB, 20-2 (WB01)

6224 AE, Meerssenerweg 219, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 19-2425WB, 26-2 (WB02)

6224 LE, Heerderweg 44S, het verbouwen van de berging naar 2 studio’s, 20-0144WB, 26-2 (WB08)

6224 XM, Kolonel Millerstraat 67, het vervangen van de tijdelijke units door nieuwe tijdelijke woonunits voor cliënten met zorg op afroep, 20-0444WB, 24-2 (WB01)

6225 **, Oppidum, Amby, kavel 10, het realiseren van een nieuwbouwwoning, 20-0442WB, 22-2 (WB01)

6229 EN, Paul-Henri Spaaklaan 1, het aanbrengen van gevelreclame, 20-0437WB, 21-2 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Een bezwaarschrift indienen

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.