26 maart 2020 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 13

Het college van B&W of de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Aan deze publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De officiële mededeling/bekendmaking vindt u op overheid.nl. Uitleg van de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB. De eerste cijfers achter vormen het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2020 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Bestaat een postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * (bijvoorbeeld 6211 **)? Dan kan er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling worden gekoppeld. De mededeling heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten. Het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01), verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’).

6211 AS, Boschstraat 5, het plaatsen van een ledscherm in het gebouw achter een raampartij, 20-0246WB, 17-3 (WB03)

6211 AV, Boschstraat 89, het plaatsen van zonwering, 20-0560WB, 13-3 (WB01)

6211 BC, Sint Teunisstraat 32, het plaatsen van zonnepanelen in het dakvlak, 20-0016WB, 13-3 (WB02)

6211 CE, Gubbelstraat 36, het verwijderen van een instabiele schoorsteen, 20-0191WB, 12-3 (WB02)

6211 CK, Markt 41, het starten van het bedrijf AA Horeca - 2020-201685, 20-0403WB, 18-3 (23)

6211 CR, Nieuwstraat 5 - 7, het verbouwen van de panden Nieuwstraat 5 en 7, 19-1941WB, 12-3 (WB02)

6211 JD, Tafelstraat 16, het verbouwen van het pand tot 2 expats woonunits, 20-0577WB, 17-3 (WB01)

6211 LH, Bouillonstraat 1, het vernieuwen van de zonwering aan de patiozijde, 19-2475WB, 12-3 (WB02)

6211 PE, Brusselsestraat 24, het uitbreiden van de kamerverhuur met 3 kamers in de winkelruimte op de begane grond, 20-0110WB, 16-3 (WB03)

6211 RB, Herbenusstraat 85C, het plaatsen van rolluiken aan de voorgevel van de woning, 20-0552WB, 12-3 (WB01)

6211 RP, Capucijnenstraat 69A, het veranderen van een atelier in een woning, 19-2390WB, 13-3 (WB02)

6211 SR, Grote Gracht 17, het plaatsen van een lichtbak, 20-0573WB, 16-3 (WB01)

6211 TC, Keizer Karelplein 19, het wijzigen van de verleende vergunning voor de herbestemming van kantoren naar zelfstandige wooneenheden, 19-2398WB, 17-3 (WB03)

6212 AL, Lage Kanaaldijk 100B, het bouwen van een fietsenstalling in de voortuin voor 4 fietsen en accessoires, 20-0082WB, 13-3 (WB02)

6212 CD, Papenweg 47, het renoveren van de voorgevel, 20-0555WB, 12-3 (WB01)

6212 NC, Ursulinenweg 18, het verbouwen van het pand, 20-0564WB, 16-3 (WB01)

6212 XH, Mergelweg 22, het realiseren van een aanbouw/opbouw met dakterras aan de achterzijde van het pand, 20-0574WB, 16-3 (WB01)

6213 AA, Champs Elyseesweg 11, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde, 19-2044WB, 17-3 (WB02)

6213 NE, Susserweg 1, het aanpassen van de dakinstallatie en het opgaand metselwerk Prix de Rome, 19-2439WB, 18-3 (WB03)

6214 AG, Hertogsingel 96, het kappen van 1 boom in de achtertuin, 20-0562WB, 13-3 (WB01)

6214 BA, Cannerplein 2 - 2B, het wijzigen van de bestemming en het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde en het realiseren van balkons aan de voorzijde van het pand, 20-0581WB, 18-3 (WB01)

6215 BX, Penatenhof 101, het kappen van 4 bomen, 20-0514WB, 12-3 (WB02)

6215 JA, Hazendanslaan 15, het verwijderen van een dragende muur tussen de keuken en de gang, 20-0372WB, 13-3 (WB02)

6216 **, Klokbekerstraat ongenummerd, het verbreden van de uitrit, 20-0559WB, 12-3 (WB01)

6216 **, naast Stedendwinger 31, het realiseren van een Wellnesscomplex, 20-0582WB, 18-3 (WB01)

6216 CE, Brusselsepoort 8, het aanbrengen van een gevelreclame, 20-0282WB, 12-3 (WB02)

6216 GC, Dousbergweg 90, het kappen van 62 bomen voor het bouwen van vakantieappartementen en een wellness, 19-2463WB, 13-3 (WB02)

6216 PV, Vleeshouwersdreef 42, het kappen van 1 boom, 20-0558WB, 12-3 (WB01)

6217 JJ, Dokter van Kleefstraat 15, het legaliseren van 5 onzelfstandige wooneenheden door woningomzetting, 20-0168WB, 13-3 (WB02)

6217 LA, Orleansplein 14B, het wijzigen van de bestemming verkeer in terras, 20-0550WB, 12-3 (WB01)

6217 XM, Spinetlaan 2, het uitbouwen van de keuken, 20-0579WB, 17-3 (WB01)

6221 AE, Franciscus Romanusweg 2, de huisvesting van woningen kleiner dan 50m2 in het leegstaand kantoorgebouw, 19-2330WB, 17-3 (WB03)

6221 BN, Stationsstraat 23B01, woningsplitsing van woning met 10 studentenkamers naar woongebouw met 12 appartementen voor studenten, 20-0162WB, 17-3 (WB03)

6221 BP, Stationsstraat 2, het renoveren van de gevel, 20-0556WB, 12-3 (WB01)

6221 CR, Hoogbrugstraat 6B 01, het legaliseren van 5 onzelfstandige ruimtes, 20-0170WB, 12-3 (WB02)

6221 EZ, Cörversplein 11, het vervangen van de huidige markies door een schaararmscherm, 19-2367WB, 13-3 (WB02)

6222 AG, Meerssenerweg 37, het kappen van 3 bomen in de achtertuin, 19-2305WB, 16-3 (WB02)

6223 AT, Sint Martinusstraat 2A, het omzetten van eengezinswoning naar een woning met kamergewijze verhuur, 20-0154WB, 13-3 (WB02)

6223 AT, Sint Martinusstraat 2A, het plaatsen van ramen in de bestaande poort en het maken van een vaste trap naar de zolder, 20-0293WB, 13-3 (WB02)

6223 HB, Pasestraat 2, het vestigen van een klein winkeltje, 20-0575WB, 17-3 (WB01)

6224 JB, Scharnerweg 87, het legaliseren van de woningsplitsing en bouwen van een uitbreiding op de begane grond, 20-0173WB, 17-3 (WB08)

6225 AN, Longinastraat 125, het verbouwen van het woonhuis en het realiseren van een aanbouw, 20-0280WB, 17-3 (WB03)

6227 RM, Haspengouw 41, het slopen van de bestaande overkapping en bouwvallige schuur en het bouwen van een nieuwe houten overkapping, 20-0302WB, 17-3 (WB02)

6229 GT, Duboisdomein 30, het opknappen van de casco van de hal voor de plaatsing van de ET Pathfinder en het herinrichten van het buitenterrein, 20-0333WB, 18-3 (WB02)

6229 HX, P Debyelaan 25, het wijzigen van de brandcompartimentering van de afdeling MIT in het Maastricht UMC+, 20-0530WB, 16-3 (WB02)

6229 XT, Maasvelderweg 53, het maken van een overkapping tussen 2 bergingen, 20-0204WB, 12-3 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.