25 juli 2019 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 30

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.
Bekendmakingen week 26

6211**, Abtstraat, het kappen van 1 boom, 19-1487WB, 15-7 (WB01)

6211**, Polverpark, het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem - 2019-204143, 19-1080WB, 15-7 (WB02)

6211AX, Boschstraat 46 - 48, het creëren van een doorbraak op de begane grond voor vestiging supermarkt City Spar, 19-0519WB, 11-7 (WB02)

6211CB, Kleine Gracht 28, het realiseren van een fietsberging voor extern gebruik, 19-1013WB, 16-7 (WB02)

6211CX, Grote Staat 48A, het aanbrengen van een enkelzijdige reclame, 19-0769WB, 15-7 (WB02)

6211DT, Laag Mosae Forum 26, het wijzigen van de JUMBO-gevel - 2019-204554, 19-1027WB, 12-7 (WB02)

6211ED, Kleine Staat 21, het aanbrengen van gevelreclame, 19-1123WB, 16-7 (WB02)

6211EH, Muntstraat 37, het opfrissen van de gevel en de huidige signing vervangen door het nieuwe Gracia Logo, 19-1002WB, 12-7 (WB02)

6211JX, Prins Bisschopsingel 6, het aanpassen van de erfafscheiding en wijzigen voordeur, 19-1529WB, 17-7 (WB01)

6211NJ, Calvariestraat 2B en 2C, het legaliseren van zelfstandige woningen, 19-1481WB, 14-7 (WB01)

6211PJ, Herbenusstraat 131, het plaatsen van een gevelreclame, 19-1454WB, 11-7 (WB01)

6211PS, Zakstraat 9, het vervangen van de voordeur, het schilderen van de kozijnen van de winkel op de begane grond en het vervangen van de zonneschermen, 19-1114WB, 11-7 (WB03)

6211SR, Grote Gracht 25 en 25B, het plaatsen van een fietsenstalling en het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 19-1455WB, 11-7 (WB01)

6211TA, Helmstraat 2A, het vestigen van een restaurant / het wijzigen van de bestemming winkel naar restaurant, 19-1486WB, 15-7 (WB01)

6212**, Recollectenweg, het plaatsen van een afrastering en poort, 19-1480WB, 14-7 (WB01)

6212XW, Blekerij 60, het legaliseren van de appartementen, 19-1532WB, 17-7 (WB01)

6213CV, Gardelaan 17, het rooien van de haag en het plaatsen van een houten schutting, 19-1451WB, 11-7 (WB01)

6213HE, Pletzersstraat 1, het kappen van 6 bomen, 19-1330WB, 16-7 (WB02)

6213ND, Cannerweg 800, het vernieuwen van de leien dakbedekking van het hoofdgebouw en het verstevigen van de houten kapconstructie, 18-2437WB, 15-7 (WB07)

6214BB, Tongerseweg 40, het verbouwen, moderniseren en uitbreiden van het woonhuis, 19-0406WB, 16-7 (WB02)

6216CE, Brusselsepoort 13, het realiseren van een tijdelijke uitwegvergunning, 19-1380WB, 16-7 (WB02)

6216CE, Brusselsepoort 4, het starten van het bedrijf New York Pizza Delivery B.V. - 2019-204731, 19-1293WB, 12-7 (23)

6216CG, Brusselsepoort 45, het vernieuwen van de inrichting, nieuwe condensor en entresol, 19-1475WB, 12-7 (WB01)

6216EG, Brouwersweg 100, het plaatsen van een fietsenstalling bij de F-gebouwen van Campus Annadal, 19-1056WB, 12-7 (WB03)

6216RL, Wolkammersdreef 27, het verbouwen en uitbreiden van de garage tot schoonheidssalon en berging, 19-1479WB, 13-7 (WB01)

6217**, Ravelijn kavel 04, het bouwen van een nieuwbouwwoning kavel 04, 19-1458WB, 12-7 (WB01)

6217**, Ravelijn kavel 05, het bouwen van een nieuwbouwwoning kavel 05, 19-1459WB, 12-7 (WB01)

6217**, Ravelijn kavel 06, het bouwen van een nieuwbouwwoning kavel 06, 19-1460WB, 12-7 (WB01)

6217**, Ravelijn kavel 07, het bouwen van een nieuwbouwwoning kavel 07, 19-1461WB, 12-7 (WB01)

6217**, Ravelijn kavel 08, het bouwen van een nieuwbouwwoning kavel 08, 19-1462WB, 12-7 (WB01)

6217**, Ravelijn kavel 09, het bouwen van een nieuwbouwwoning kavel 09, 19-1464WB, 12-7 (WB01)

6217**, Ravelijn kavel 10, het bouwen van een nieuwbouwwoning kavel 10, 19-1465WB, 12-7 (WB01)

6217**, Ravelijn kavel 11, het bouwen van een nieuwbouwwoning kavel 11, 19-1466WB, 12-7 (WB01)

6217**, Ravelijn kavel 12, het bouwen van een nieuwbouwwoning kavel 12, 19-1467WB, 12-7 (WB01)

6219AC, Bosscherweg 34A, het plaatsen van zonnepanelen, 19-1482WB, 14-7 (WB01)

6221**, omgeving Station, het aanpassen van de grenzen van de milieuvergunning - 2019-205054, 19-1412WB, 12-7 (WB02)

6221**, Sphinxterrein blok 9, het bouwen van 92 appartementen, 19-1497WB, 16-7 (WB01)

6221CX, Wycker Grachtstraat 40C, het vervangen van het voegwerk, 19-0746WB, 12-7 (WB02)

6221XH, Sint Antoniuslaan 5A, het legaliseren van de woningsplitsing, 19-1476WB, 12-7 (WB01)

6222**, Klipperweg Brug Itteren, het herstellen van het brugdek en het geluidsarmer maken, 19-1386WB, 11-7 (WB02)

6222NK, Sleperweg 15, het oprichten van het bedrijf Tenmar Tent & Event - 2019-203737, 19-0947WB, 12-7 (23)

6222NL, Ankerkade 135, een voornemen tot het opleggen van een maatwerkvoorschrift in het kader van zonebeheer Beatrixhaven - 2019-202230, 19-0851WB, 17-7 (23)

6222NW, Punterweg 24, het intern verbouwen en het vervangen van het dak van het bedrijfsgebouw, 19-1077WB, 11-7 (WB02)

6222PH, Kruisdonk 66, het veranderen van het bedrijf - 2019-204734, 19-1295WB, 12-7 (23)

6223ET, Op de Bos 11, het aanbouwen/uitbreiden aan de achtergevel van het bestaand woonhuis, 19-1477WB, 13-7 (WB01)

6224JD, Scharnerweg 141B, het omzetten van een bovenwoning naar kamerverhuur, 19-1525WB, 16-7 (WB01)

6224LD, Heerderweg 169, het kappen van 1 boom in de linksachter in de tuin, 19-1491WB, 15-7 (WB01)

6225XS, Geusseltweg 11, het plaatsen van een nieuwe commandoruimte op de bestaande tribune en het toevoegen van een extra noodtrap vanuit deze commandoruimte, 19-1120WB, 11-7 (WB03)

6226BD, Bergerstraat 10, het uitbreiden van het bestaande warehouse, 19-1496WB, 15-7 (WB01)

6226BD, Bergerstraat 10, het uitbreiden van het kantoorgebouw, 19-1494WB, 15-7 (WB01)

6226JX, Adelbert van Scharnlaan 50A, het bestaande kozijn aan de voorzijde verplaatsen in lijn met de kozijnen op de bovenliggende verdieping, 19-1533WB, 17-7 (WB01)

6227AM, Demertstraat 39B01, het realiseren van 2 dakterrassen, 19-1100WB, 11-7 (WB08)

6229GA, Limburglaan 10, het aanbrengen van een banner op de gevel van de noodtrappenhuizen bouwdeel N en W, 19-1469WB, 12-7 (WB01)

6229HX, P Debyelaan 25, het kappen van 1 paardenkastanje, 19-1400WB, 17-7 (WB02)

6229RB, Rekoutweg 12, 19-0201BM, 12-07 (BM01)

6229XV, Oosterweg 13, het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 19-1528WB, 17-7 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Dit besluit ligt vanaf 26 juli 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM01: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.