15 augustus 2019 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 33

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.
Bekendmakingen week 26

6211 **, Kleine Looiersstraat bij nummer 1, het kappen van 1 boom, 19-1606WB, 6-8 (WB02)

6211 **, Op de Thermen ongenummerd, het kappen van 2 bomen, 19-1605WB, 7-8 (WB02)

6211 CN, Spilstraat 7 - 9, een aanpassing op verleende vergunningen, het zwart schilderen (in plaats van wit) van de houten kozijnen, 19-1624WB, 1-8 (WB01)

6211 CT, Grote Staat 37, het vervangen van het gevelkozijn op de begane grond en het aanbrengen van gevelreclame, 19-1630WB, 2-8 (WB01)

6211 EA, Leliestraat 15, het wijzigen van het bestemmingsplan, 19-1191WB, 1-8 (WB03)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 13, het plegen van onderhoud aan de voor- en achtergevel, 19-1183WB, 5-8 (WB02)

6211 LL, Tongersestraat 27, het plaatsen van een zonnescherm aan de voorgevel en het verven van de voorgevel, 19-1622WB, 1-8 (WB01)

6211 LL, Tongersestraat 3 - Ezelmarkt 2, het schilderen van de buitendeuren, 19-1632WB, 3-8 (WB01)

6211 XZ, Sphinxcour 1, het bestaande logo Pathé aanvullen met 4DX logo, 19-1433WB, 5-8 (WB08)

6212 BM, Glacisweg 37B, het aanbrengen van een zonnescherm, 19-1635WB, 5-8 (WB01)

6212 BM, Glacisweg 37B, het aanbrengen van reclame, 19-1637WB, 5-8 (WB01)

6212 CV, Burg Ceulenstraat 110, een uitbreiding aan de achterzijde, dakkapel, dakvensters, isoleren aan de buitenzijde, 19-1604WB, 5-8 (WB02)

6212 HD, Laan van Brunswijk 87, het plaatsen van een uitbouw en een dakkapel aan de achtergevel en het plaatsen van 19 zonnepanelen aan de voorzijde van het dak, 19-1421WB, 1-8 (WB02)

6212 XN, Parkweg 25, het plaatsen van reclame, 19-1621WB, 1-8 (WB01)

6213 AM, Bieslanderweg 126, het renoveren van het dak en het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak, 19-1174WB, 1-8 (WB02)

6213 NB, Cannerweg 451, het kappen van 1 paardenkastanje, 19-1638WB, 5-8 (WB01)

6214 **, André Severinweg, het kappen van 8 bomen, 19-1641WB, 6-8 (WB01)

6215 **, Herculeshof, het kappen van 16 bomen, 19-1644WB, 6-8 (WB01)

6215 AE, Tongerseweg 420, het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning (en het vernieuwen van de voordeur), 19-0930WB, 2-8 (WB02)

6215 KB, Vrerenstraat 2, het kappen van 1 boom, 19-1599WB, 7-8 (WB02)

6216 BH, Terra Cottaplein 1D, het tijdelijk vestigen van kamergewijze verhuur voor project Match, 19-1444WB, 1-8 (WB02)

6217 GG, Petrus Gaginistraat 35A, het veranderen van het bedrijf - 2019-204759, 19-1301WB, 1-8 (23)

6219 **, Bosscherveld, het realiseren van een inlaatwerk (als onderdeel van het Grensmaasproject), 19-1256WB, 5-8 (WB03)

6219 **, Pastoor Moormanstraat ongenummerd, NZ093501055, 19-0070BM, 01-08 (BM12)

6219 NP, Brusselseweg 520, het legaliseren van de verbinding tussen de garage en het hoofdgebouw, 19-1370WB, 2-8 (WB02)

6221 **, Stationsplein, het tijdelijk plaatsen van 4 vlaggenmasten hoger dan 6 meter, 19-1259WB, 2-8 (WB02)

6221 BR, Stationsstraat 52, het aanbrengen van reclames op de markiezen, 19-1124WB, 7-8 (WB08)

6221 CL, Akerstraat 11, het vestigen van een Pilates studio, 19-1650WB, 7-8 (WB01)

6221 EB, Wycker Brugstraat 57A, het inrichten van de begane grond en het plaatsen van reclames, 19-1359WB, 5-8 (WB02)

6222 EH, Sionsweg 39A, het uitbreiden van het 50kV schakelstation Limmel, 19-1651WB, 7-8 (WB01)

6222 NW, Punterweg 24, het veranderen van het bedrijf - 2019-204942, 19-1376WB, 5-8 (23)

6222 NZ, Fregatweg 53, het kappen van 3 bomen, 19-1628WB, 2-8 (WB01)

6222 PH, Kruisdonk 49, het realiseren van een tuinberging en een wijngaard, het wijzigen van het achterterrein en het plaatsen van een informatiebord, 19-1269WB, 5-8 (WB03)

6222 TP, Kasteel Schaloenstraat 54B, het plaatsen van een airco tegen de achtergevel, 19-1633WB, 4-8 (WB01)

6224 **, Meerssenerweg, het kappen van 10 bomen, 19-1642WB, 6-8 (WB01)

6225 **, Cramer van Brienenstraat, het kappen van 30 bomen, 19-1643WB, 6-8 (WB01)

6225 AW, Westrand 154, het kappen van 1 boom, 19-1572WB, 6-8 (WB08)

6226 **, Wethouder van Caldenborghlaan, het kappen van 14 bomen, 19-1647WB, 6-8 (WB01)

6226 VV, Pastoor Jacobsweg 1, het kappen van 3 bomen, 19-1646WB, 6-8 (WB01)

6227 ** , Désiré Leesensstraat, het kappen van 8 bomen, 19-1648WB, 6-8 (WB01)

6227 **, Demertstraat, het kappen van 31 bomen, 19-1649WB, 6-8 (WB01)

6227 CL, Steegstraat 39A, het kappen van 1 boom, 19-1620WB, 1-8 (WB01)

6227 CL, Steegstraat 39A, het kappen van 1 boom, 19-1620WB, 7-8 (WB02)

6227 EC, Ellecuylgaard 120, het kappen van 1 boom, 19-1607WB, 6-8 (WB02)

6229 GA, Limburglaan 10, het aanbrengen van een banner op de gevel van de noodtrappenhuizen bouwdeel N en W, 19-1469WB, 1-8 (WB02)

6229 GS, Gaetano Martinolaan 63 en 65, het wijzigen van de WBDBO-eisen van de rook- en brandwerende scheidingen, 19-1438WB, 7-8 (WB08)

6229 TM, Papaverweerd 9, het aanleggen van een zwembad in de achtertuin, 19-1626WB, 1-8 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM12   Instemming ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming (uitgebreide procedure)

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM12: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indien bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.