22 augustus 2019 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 34

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.
Bekendmakingen week 26

6211 AL, Bassinkade 4, het aanbrengen van extra verlichting in de binnenhaven van het Bassin, 18-2675WB, 14-8 (WB02)

6211 HG, Graanmarkt 3, het vervangen van de parasols voor het aanbrengen van een zonnescherm en het legaliseren van de verlichtingsarmaturen en elektrische heaters, 19-1365WB, 9-8 (WB03)

6211 SN, Bogaardenstraat 41A, het legaliseren van de gewijzigde bestemming van het pand, 19-1674WB, 9-8 (WB01)

6212 NE, Zonnebergweg 10, het vervangen van de achterdeur, 19-1679WB, 12-8 (WB01)

6212 XN, Parkweg 25, het wijzigen van de naamsaanduiding, 19-1597WB, 14-8 (WB02)

6213**, Cannerweg, het kappen van 1 zieke boom, 19-1675WB, 9-8 (WB01)

6213 CN, Porthoslaan 27, het veranderen van de voorgevel en het toepassen van diverse interne constructieve aanpassingen, 19-1671WB, 9-8 (WB01)

6213 NB, Cannerweg 451, het kappen van 1 paardenkastanje, 19-1638WB, 8-8 (WB02)

6214**, André Severinweg, het kappen van 8 bomen, 19-1641WB, 13-8 (WB02)

6215**, Herculeshof, het kappen van 16 bomen, 19-1644WB, 9-8 (WB02)

6215 AC, Tongerseweg 342, het vervangen en verstevigen van een gedeelte van de houten vloerconstructie op de verdieping, 19-1670WB, 9-8 (WB01)

6215 JV, 's-Herenelderenlaan 13C, het plaatsen van een airco buiten-unit op het balkon, 19-1575WB, 8-8 (WB02)

6216 CP, Parafeustraat 1, het plaatsen van een houten erfafscheiding, 19-1688WB, 13-8 (WB01)

6217 HK, Clavareaustraat 10, het aanleggen van een inrit, 19-1689WB, 13-8 (WB01)

6217 KR, Victor de Stuersstraat 2D, het legaliseren van de 2 appartementen, 19-1683WB, 12-8 (WB01)

6219**, Bosscherveld, het realiseren van een inlaatwerk als onderdeel van het Grensmaasproject, 19-1256WB, 9-8 (WB02)

6219 NE, Bosscherweg 115, het verbeteren van de dijk langs sluis Bosscherveld, 19-1668WB, 9-8 (WB01)

6219 PG, Het Rondeel 4-10-12, het vervangen van de achtergevel, 19-1177WB, 14-8 (WB03)

6221 BN, Stationsstraat 47, het aanpassen van de riolering, 19-1681WB, 12-8 (WB01)

6221 CH, Lage Barakken 31A, het realiseren van nieuwbouw (detailhandel met bovenwoningen), 19-1302WB, 12-8 (WB03)

6221 CS, Hoogbrugstraat 42, het wijzigen van de bestemming in horecafunctie, 19-1664WB, 8-8 (WB01)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 34, het vervangen van de houten buitenkozijnen en renoveren van de dakkapel, 19-0884WB, 9-8 (WB08)

6222 NZ, Fregatweg 53, het kappen van 3 bomen, 19-1628WB, 14-8 (WB02)

6224**, Meerssenerweg, het kappen van 10 bomen, 19-1642WB, 14-8 (WB02)

6224 AE, Meerssenerweg 231, het legaliseren van de kamergewijze verhuur en het splitsen van de woning in wooneenheden, 19-1665WB, 8-8 (WB01)

6224 BP, Professor Henketplein 17, het plaatsen van 1 buiten airco-unit, 19-1690WB, 14-8 (WB01)

6224 CE, Professor Pieter Willemsstraat 46, het kappen van 2 coniferen in de voortuin, 19-1577WB, 8-8 (WB02)

6224 JJ, Scharnerweg 112, het vervangen van handelsreclame, 19-1672WB, 9-8 (WB01)

6224 LD, Heerderweg 169, het kappen van 1 boom linksachter in de tuin, 19-1491WB, 14-8 (WB02)

6225**, Cramer van Brienenstraat, het kappen van 30 bomen, 19-1643WB, 14-08 (WB02)

6225 AC, Gravenstraat 35, het kappen van 1 boom in de achtertuin, 19-1677WB, 11-8 (WB01)

6226 HB, Bemelerweg 66, het kappen van 1 dode boom, 19-1676WB, 10-8 (WB01)

6226 NV, Withuisveld 30, het plaatsen van een hekwerk aan de achterzijde van het perceel, 19-1666WB, 8-8 (WB01)

6227**, Demertstraat, het kappen van 31 bomen, 19-1649WB, 9-8 (WB02)

6227**, Désiré Leesensstraat, het kappen van 8 bomen, 19-1648WB, 9-8 (WB02)

6227 XR, Paemhofstraat 12, het kappen van 1 dode boom, 19-1680WB, 12-8 (WB01)

6229 XV, Oosterweg 13, het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 19-1528WB, 14-8 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.