3 oktober 2019 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 40

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.
Bekendmakingen week 26

6211 **, Sphinx Zuid Blok 10, het realiseren van 69 appartementen Sphinx Zuid Blok 10, 19-1372WB, 23-9 (WB03)

6211 CP, Spilstraat 8, het aanbrengen van reclame-uitingen op de binnenzijde van de etalageramen, 19-1807WB, 24-9 (WB08)

6211 CP, Spilstraat 8, het wijzigen van de enkel- en dubbelzijdige gevelreclame, 19-1774WB, 24-9 (WB02)

6211 JH, Grote Looiersstraat 17, het vervangen van de bestaande tourniquet, 19-1782WB, 25-9 (WB02)

6211 JP, Sint Pieterstraat 60, het herstellen en verankeren van de voorgevel met de zijgevel in verband met de sloop van het belendende pand (64-68), 19-1784WB, 19-9 (WB02)

6211 JV, Sint Pieterskade 7, het verbouwen van het woonhuis tot 4 appartementen, 19-0915WB, 23-9 (WB02)

6211 LD, Vrijthof 21, het realiseren van zelfstandige wooneenheden en kantoor in het leegstaande kantoorgebouw, 19-1112WB, 19-9 (WB02)

6211 PS, Zakstraat 9, het vervangen van de voordeur, het schilderen van de kozijnen van de winkel op de begane grond en het vervangen van de zonneschermen, 19-1114WB, 24-9 (WB08)

6211 RN, Capucijnenstraat 21, het vernieuwen van de vrijgekomen gevel aan de noordzijde, 19-1899WB, 20-9 (WB01)

6211 SP, Bogaardenstraat 40B, het verbouwen van het monument tot kinderdagverblijf, 19-1326WB, 25-9 (WB02)

6211 TA, Helmstraat 2, het vervangen van de handelsreclame en geldautomaten, 19-1816WB, 24-9 (WB02)

6211 TA, Helmstraat 2A, het vestigen van een restaurant/het wijzigen van de bestemming winkel naar restaurant, 19-1486WB, 19-9 (WB03)

6211 XX, Petrus Regoutplein 3, het realiseren van beplakking op de ramen van de voorgevel van de volksbank SNS, 19-1896WB, 20-9 (WB01)

6212 CA, Sint Willibrordusstraat 15, het verhogen van de zolder, 19-1907WB, 23-9 (WB01)

6212 CT, Burgemeester Ceulenstraat 76, het uitbreiden van de bestaande woonkeuken met de bestaande berging en deel van het terras tot een grotere woonkeuken, 19-1337WB, 24-9 (WB02)

6213 AL, Bieslanderweg 60, het renoveren van het woonzorgcomplex Sint Gerlachus, 19-1231WB, 24-9 (WB03)

6213 BA, Cannerweg 95, het in- en extern verbouwen van de woning, 19-0586WB, 25-9 (WB02)

6213 GK, Chablislaan 16, het kappen van 6 dennenbomen, 19-1900WB, 22-9 (WB01)

6214 AA, Sint Annalaan 1A, het wijzigen van de bestemming winkelruimte naar praktijkruimte voor pedicure-manicure-voetreflexmassage en verkoop producten, 19-1904WB, 23-9 (WB01)

6214 AE, Hertogsingel 58C, het plaatsen van installaties, 19-1929WB, 24-9 (WB01)

6215 JC, Veldwezeltstraat 24, het uitbreiden van de vergunning Tweewielerservice Verhulst, 18-1708WB, 19-09 (WB17)

6216 CE, Brusselsepoort 2, het plaatsen van boxletters en busstop, 19-1905WB, 23-9 (WB01)

6216 PK, Kroesmeestersdreef 1B - 19E, het versterken van de uitkragende galarijvloeren, 19-1893WB, 19-9 (WB01)

6219 NB, Stuwweg 34, het deels vervangen/vernieuwen van afmeervoorzieningen in verband met het omwisselen van woonboten, 19-1931WB, 25-9 (WB01)

6221 GD, Heugemerweg 17, het kappen van 1 es, 19-1908WB, 23-9 (WB01)

6222 PG, Weert 14, het herstellen van de voorgevel, 19-1914WB, 23-9 (WB01)

6224 CP, President Rooseveltlaan 237A, het vervangen van 2 ramen op de begane grond door 3 nieuwe ramen, 19-1911WB, 23-9 (WB01)

6224 DZ, Professor van Italliestraat 2G03 tot en met 2G30, 19-0267BM, 25-09 (BM01a)

6224 LB, Heerderweg 101, het verdiepen van de bestaande kelder, 19-1210WB, 23-9 (WB02)

6225 GN, Acaciahoven 30, het kappen van een dennenboom, 19-1934WB, 25-9 (WB01)

6226 HN, Burgemeester Lespinassestraat 3, het vervangen van de uitbouw door een nieuwe uitbouw, 19-1898WB, 20-9 (WB01)

6226 NK, Bemelergrubbe 17, een vergunning brandveilig gebruik, 19-1939WB, 25-9 (WB01)

6226 NV, Withuisveld 15, het plaatsen van ramen in het magazijn, 19-1933WB, 25-9 (WB01)

6226 VV, Pastoor Jacobsweg 1, het bouwen van een stilteruimte, 19-1917WB, 24-9 (WB01)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, het vergroten van de expeditie van het hotel en het overkappen van de afvalruimte - 2019-206406, 19-1879WB, 19-9 (23)

6227 AW, Mathijs Heugenstraat 18A, het plaatsen van een airco, 19-1913WB, 23-9 (WB01)

6227 BL, Dorpstraat 83, het renoveren van de bestaande woonboerderij, 19-0315WB, 23-9 (WB02)

6229 PM, Watermolen 28, het aanbrengen van een nieuwe rolpoort, 19-1938WB, 25-9 (WB01)

6229 TE, Kornoeljeweerd 16, het kappen van 2 bomen, 19-1926WB, 24-9 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl pagina bezwaar indienen. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.