17 oktober 2019 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 42

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.
Bekendmakingen week 26

6211**, Maagdendries, het aanpassen van de doorgangen in de muren en tevens restaureren en deels vernieuwen van de muren, 19-2020WB, 9-10 (WB01)

6211**, Sphinx Zuid Blok 10, het realiseren van 69 appartementen Sphinx Zuid Blok 10, 19-1372WB, 3-10 (WB02)

6211 CL, Markt 60, het starten van het bedrijf Al Mercato 2018-207208, 18-2633WB, 9-10 (23)

6211 EA, Leliestraat 5 - 9 - 11, het wijzigen van de reeds verleende vergunning voor de herbestemming van Leliestraat 5-9-11, 19-1983WB, 3-10 (WB01)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 23B en 25, het aanbrengen van Avistrand draad op de vensterbanken, 19-2006WB, 7-10 (WB01)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 5, het vervangen van de handelsreclame, 19-2024WB, 9-10 (WB01)

6211 GV, Platielstraat 8, het legaliseren van het pand, 19-1987WB, 3-10 (WB01)

6211 HD, Onze Lieve Vrouweplein 9, het vervangen van het voegwerk van het natuurstenen muurwerk van de Onze Lieve Vrouwebasiliek, 19-1994WB, 4-10 (WB01)

6211 HP, Stenenbrug 6, het plaatsen van 2 schuiframen in de voorgevel en voorzetramen in de linkerzijgevel in verband met geluidsisolatie, 19-1160WB, 8-10 (WB02)

6211 LL, Tongersestraat 5, het realiseren van een nieuwe keldervloer, 19-1870WB, 8-10 (WB02)

6211 PM, Statensingel 65, het vervangen van de bestaande betonpannen door keramische dakpannen, 19-1986WB, 3-10 (WB01)

6211 RW, Maagdendries 63, het aanleggen van een dakterras op een reeds aanwezige uitbouw, 19-1303WB, 8-10 (WB02)

6212**, Stadspark Kennedybrug, het vervangen van de P-borden op de zuil en het plaatsen van ABRI's voor betaalautomaten, 19-1995WB, 4-10 (WB01)

6214 RB, Pastoor Wijnenweg 7A en 7B, het wijzigen van de bestemming van wonen naar kamerverhuur, 19-1996WB, 4-10 (WB01)

6215 TT, Planetenhof 25, het kappen van 2 eikenbomen, 19-2005WB, 7-10 (WB01)

6216 CH, Mercatorplein 1A, het renoveren dan wel verduurzamen van het entreeportaal aan de zuid-west gevel, 19-1065WB, 9-10 (WB02)

6216 RR, Wolk, het aanleggen van een oprit, 19-2022WB, 9-10 (WB01)

6217 JH, Bilserbaan 50, het legaliseren van 3 woningen, 19-1071WB, 3-10 (WB02)

6221 BN, Stationsstraat 47, het aanpassen van de riolering, 19-1681WB, 7-10 (WB02)

6222**, Jeruzalemweg, het kappen van 50 bomen, 19-1340WB, 9-10 (WB02)

6222**, Kasteel Oostlaan ongenummerd, het plaatsen van een tourcaravan en voortent, 19WB, 9-10 (WB01)

6222**, Mariënwaard - Limmelderweg, 19-0288BM, 09-10 (BM01)

6222 NL, Klipperweg 10A, het intrekken van de verleende milieuvergunning 98-29948 - 2019-205352, 19-1552WB, 17-10 (WB05)

6222 NZ, Fregatweg 53, het monteren van een tijdelijke bannier, 19-2007WB, 7-10 (WB01)

6222 NZ, Fregatweg 53, het monteren van een tijdelijke bannier, 19-2007WB, 9-10 (WB02)

6222 PG, Weert 9, het plaatsen van een bijgebouw, 19-2021WB, 9-10 (WB01)

6223 ET, Op de Bos 11, het aanbouwen/uitbreiden aan de achtergevel van het bestaand woonhuis, 19-1477WB, 9-10 (WB02)

6224**, Stadspark Oost, het plaatsen van een bedieningskelder voor bedriegertjes (fonteintjes), 19-1992WB, 4-10 (WB01)

6224 AL, Meerssenerweg 358, NZ093500519, 19-0279BM, 04-10 (BM01a)

6224 DD, Dokter Nevenstraat 1A, het aanpassen van de kozijnen en het plaatsen van gevelreclame, 19-2025WB, 9-10 (WB01)

6224 JJ, Scharnerweg 108, het plaatsen van een reclamebord in de tuin en ramen voorzien van stickers met logo's en namen, 19-2026WB, 9-10 (WB01)

6225 AB, Heukelstraat 25, het kappen van 1 zomereik, 19-2014WB, 8-10 (WB01)

6226 NV, Withuisveld 30, het plaatsen van een hekwerk aan de achterzijde van het perceel, 19-1666WB, 9-10 (WB02)

6227 CT, De Leim 13, het uitvoeren van werkzaamheden aan het terras, 19-2010WB, 7-10 (WB01)

6228 CB, Haafkensborg 87, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning, 19-1794WB, 7-10 (WB08)

6228 JP, Vonkendaal 87, het plaatsen van airco units, 19-2023WB, 9-10 (WB01)

6229**, Schaapbroekweg, NZ093500068, 19-0283BM, 04-10 (BM01a)

6229**, Sorbonnelaan / Oeslingerbaan, het realiseren van een tijdelijke studentenhuisvesting in 252 wooneenheden, 19-1988WB, 3-10 (WB01)

6229 HS, Sadatdomein 26, het kappen van 2 bomen, 19-1979WB, 9-10 (WB02)

6229 TE, Kornoeljeweerd 16, het kappen van 2 bomen, 19-1926WB, 9-10 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 18 oktober 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaatricht.nl, pagina bezwaar indienen. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.