15 november 2019 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 46

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat 76 en Batterijstraat 13-15-17, het realiseren van een nieuw 5-sterren hotel, 18-1639WB, 31-10 (WB06)

6211 CC, van Hasseltkade 13, het realiseren van 1 zelfstandige wooneenheid op de zolder, 19-2149WB, 1-11 (WB01)

6211 CK, Markt 38, het aanpassen van de, zonder vergunning, aangebrachte wijziging van het zonnescherm aan de voorgevel van het pand, 19-1770WB, 31-10 (WB02)

6211 CP, Spilstraat 8, het plaatsen van 4 transparante rolluiken aan de binnenzijde van de voorgevel, 19-1801WB, 4-11 (WB02)

6211 CT, Grote Staat 37, het vervangen van het gevelkozijn op de begane grond en het aanbrengen van gevelreclame en het vernieuwen van het interieur en wijzigen functie kelder, 19-1630WB, 4-11 (WB02)

6211 CW, Grote Staat 18, het plaatsen van akoestische panelen, roosters en attenuators op en rondom de dakinstallaties voor geluidsreductie voor de omliggende woningen, 19-1798WB, 5-11 (WB03)

6211 EA, Leliestraat 5 - 9 - 11, het wijzigen van de reeds verleende vergunning voor de herbestemming van Leliestraat 5-9-11, 19-1983WB, 1-11 (WB02)

6211 GL, Maastrichter Smedenstraat 2, het omzetten van de huidige vergunning detailhandel met ondersteunende horeca naar droge horeca (zonder alcohol), 19-2186WB, 5-11 (WB01)

6211 GN, Wolfstraat 18-20, het splitsen van de winkel, 19-2144WB, 31-10 (WB01)

6211 NR, Jekerstraat 29, het realiseren van 1 appartement in een voormalig stofferingsatelier, 19-2181WB, 5-11 (WB01)

6211 TA, Helmstraat 2A, het vestigen van een restaurant of wel het wijzigen van de bestemming winkel naar restaurant, 19-1486WB, 1-11 (WB02)

6212**, Pater Lemmensstraat ongenummerd, het realiseren van een pinkiosk, 19-1840WB, 6-11 (WB02)

6212 XW, Blekerij 60, het wijzigen van de indeling van de appartementen, 19-1745WB, 4-11 (WB02)

6213 KB, Vlijtingerbank 4, het vervangen van het kozijn aan de voorgevel, 19-1943WB, 1-11 (WB02)

6214 AN, Volksplein 70 TR, het slopen van de asbest in de schoorsteen, 19-2169WB, 4-11 (WB01)

6214 RB, Pastoor Wijnenweg 7A en 7B, het samenvoegen van de woning, 19-2159WB, 4-11 (WB01)

6215 BT, Penatenhof 1, het kappen van 1 esdoorn, 19-2067WB, 1-11 (WB02)

6215 ED, Horatiushof 36, het realiseren van een pad in de groenstrook nabij de woning, 19-2192WB, 6-11 (WB01)

6215 JR, Waltwilderstraat 15, het vervangen van de garagepoort door een deur met raam, 19-2156WB, 2-11 (WB01)

6215 XJ, Plutohof 14, het kappen van 5 bomen, 19-2174WB, 5-11 (WB01)

6217**, Ravelijnstraat, het kappen van 1 boom, 19-2173WB, 5-11 (WB01)

6217 CV, Clavecymbelstraat 54, het vervangen van de handelsreclame, 19-2030WB, 4-11 (WB02)

6217 KK, Pastoor Habetsstraat 19, het doorbreken van een muur tussen de keuken en de serre, 19-2167WB, 4-11 (WB01)

6217 KV, Franquinetstraat 4, het wijzigen van de brandcompartimentering, 19-2180WB, 5-11 (WB01)

6217 LW, Koning Willem I straat 14, het bouwen van een carport, 19-1247WB, 5-11 (WB02)

6218 HS, Belvederelaan 5 , het plaatsen van een transformatorgebouw voor het zonnepark op de Belvédère, 19-1702WB, 6-11 (WB03)

6218 WH, Bricolaruwe 7, het plaatsen van een terrasoverkapping, 19-2162WB, 4-11 (WB01)

6219**, Het Rondeel ongenummerd, het realiseren van een bedrijfsgebouw met werkplaats, kantoren en toonzaal voor de Keukenstudio & bad, 19-2175WB, 5-11 (WB01)

6221 BM, Stationsstraat 17A, brandveilig gebruik, 19-2161WB, 4-11 (WB01)

6221 BT, Stationsplein 25, het realiseren van een inpandige scooterstalling, 19-2151WB, 1-11 (WB01)

6221 JP, Plein 1992 12, het wijzigen van de keukenopstelling - 2019-207122, 19-2108WB, 1-11 (23)

6221 SE, Wim Duisenbergplantsoen 41, het maken van twee vloersparingen op twee kantoorvloeren en het aanpassen van de brandcompartimentering, 19-2171WB, 4-11 (WB01)

6223**, Ruyterstraat ongenummerd, een eenmalige stookontheffing (het organiseren van een vreugdevuur) - 2019-207178, 19-2128WB, 1-11 (39)

6225 AD, Ambyerstraat Zuid 79, het renoveren en isoleren van de daken van de bijgebouwen, 19-1703WB, 5-11 (WB03)

6225 AJ, Ambyerstraat Zuid 114, het renoveren van de hoevewoning, 19-1767WB, 5-11 (WB03)

6225 AL, Longinastraat 62, het plaatsen van een dakkapel, 19-2199WB, 6-11 (WB01)

6225 GV, Eikenhoven 85, het kappen van 1 valse acaciaboom in de achtertuin, 19-2197WB, 6-11 (WB01)

6225 HN, Braamhoven 6, het plaatsen van een hekwerk rondom de woning, 19-1795WB, 1-11 (WB08)

6225 XW, Stadionplein 10, het transformeren van een leegstaand wokrestaurant en kantoorverdieping tot fitnesscentrum - 2019-204586, 19-1228WB, 5-11 (23)

6226 DR, Gerbergaplantsoen 22, het uitbouwen van de 2e verdieping, 19-1724WB, 4-11 (WB03)

6226 GL, Dampstraat 72, het vervangen van de dakkapel door een grotere dakkapel aan de voorzijde van de woning, 19-2154WB, 1-11 (WB01)

6227 TR, Sint Servatiusweg 91, het kappen van 3 bomen, 19-2061WB, 6-11 (WB02)

6227 TX, Désiré Leesensstraat 18, het maken van een inrit naar de voortuin van de woning, 19-2184WB, 5-11 (WB01)

6229 AV, de Beente 66A en 87, het samenvoegen van bestaande winkels in Winkelcentrum De Beente tot een casco winkel, 19-2111WB, 1-11 (WB02)

6229 EM, Endepolsdomein 30, het afwijken van het bestemmingsplan voor het terras, 19-2142WB, 31-10 (WB01)

6229 EV, Oxfordlaan 70, het plaatsen van een nieuwe reclame-uiting, 19-2190WB, 6-11 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB06   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

39        Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf <datum begin ter inzage> zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.