3 februari 2020 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 5

Het college van B&W of de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Aan deze publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De officiële mededeling/bekendmaking vindt u op overheid.nl. Uitleg van de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB. De eerste cijfers achter vormen het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2020 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Bestaat een postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * (bijvoorbeeld 6211 **)? Dan kan er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling worden gekoppeld. De mededeling heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten. Het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01), verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’).

6211 AV, Boschstraat 73, het starten van het bedrijf Leyar BV - 2019-201265, 19-0120WB, 16-1 (23)

6211 CE, Gubbelstraat 36, het verwijderen van een instabiele schoorsteen, 20-0191WB, 16-1 (WB01)

6211 CW, Grote Staat 18, het plaatsen van akoestische panelen, roosters en attenuators op en rondom de dakinstallaties, 20-0221WB, 22-1 (WB01)

6211 EH, Muntstraat 37-41 en Mariastraat 23A, het realiseren van 8 appartementen boven de commerciële ruimte, 20-0182WB, 16-1 (WB01)

6211 GX, Minckelersstraat 6, het splitsen van de woning in 6 kamers, 20-0176WB, 16-1 (WB01)

6211 HN, Ridderstraat 15, het renoveren van het woonhuis, 20-0190WB, 16-1 (WB01)

6211 KM, Academieplein 1, het kappen van 1 boom met 2 stammen, 20-0196WB, 17-1 (WB01)

6211 RN, Lindenkruis, het realiseren van indelingswijzigingen in het appartementencomplex, 20-0195WB, 17-1 (WB01)

6211 RP, Capucijnenstraat 75, het plegen van restauratiewerkzaamheden aan het pand, 19-2300WB, 21-1 (WB03)

6211 SE, Batterijstraat 19, het slopen van de locatie/doorgang, 20-0194WB, 16-1 (WB01)

6211 SN, Bogaardenstraat 59, het herbestemmen naar kamerverhuur voor 4 kamers, 20-0178WB, 16-1 (WB01)

6212 BN, Glacisweg 81, het legaliseren van de woningsplitsing, 20-0184WB, 16-1 (WB01)

6212 CA, Sint Willibrordusstraat 15, het verhogen van de zolder, 19-1907WB, 16-1 (WB02)

6212 CS, Burgemeester Ceulenstraat 2B, het uitbreiden en verbouwen van het pand en op begane grondniveau een verbinding maken met de woning aan de Glacisweg 39, 19-2307WB, 20-1 (WB02)

6213 HG, Pletzersstraat 21 en 21A, het splitsen van de woning in 4 wooneenheden, 20-0180WB, 16-1 (WB01)

6214 AE, Hertogsingel 58C, het aanleggen van een luchtbehandelingsinstallatie - 2019-207907, 19-2381WB, 16-1 (23)

6217 KW, Joseph Hollmanstraat 21, het legaliseren van de woning, 20-0185WB, 16-1 (WB01)

6217 LC, Condéstraat 5A, het splitsen van de woning, 20-0186WB, 16-1 (WB01)

6218 ED, Roosnobelruwe 23, het kappen van 2 bomen, 20-0219WB, 22-1 (WB01)

6218 WC, Stormramruwe 11, het plaatsen van een warmtepomp in de tuin, 20-0202WB, 20-1 (WB01)

6219 PK, Belvédèrelaan 80, het aanbrengen van reclame in doosletters, 20-0198WB, 17-1 (WB01)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 38, het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde van de woning, 19-2271WB, 16-1 (WB02)

6221 EG, Rechtstraat 25B, het wijzigen van kamerverhuur met 4 kamers naar kamerverhuur met 6 kamers, 20-0188WB, 16-1 (WB01)

6221 EZ, Cörversplein 11, het vervangen van de huidige markies door een schaararmscherm, 19-2367WB, 22-1 (WB03)

6221 GA, Stenenwal 29, het verbouwen van de bestaande woning naar 3 appartementen, 20-0183WB, 16-1 (WB01)

6222 AE, Meerssenerweg 1 Stroomgebied van de Kanjel en Gelei, een wijzigingsvergunning voor de herinrichting Kanjel en Gelei, 20-0199WB, 20-1 (WB01)

6222 AK, Meerssenerweg 148, het isoleren en stuken van de buitengevel, 20-0207WB, 21-1 (WB01)

6222 NC, Willem Alexanderweg 80, NZ093501007, 20-0026BM, 22-1 (BM07)

6222 NK, Sleperweg 15, het opleggen van maatwerkvoorschriften in het kader van zonebeheer Beatrixhaven - 2019-205622, 20-0212WB, 20-1 (28)

6222 NR, Kotterweg 3, het oprichten van een overkapping bij de bestaande wasplaats - 2019-208184, 19-2488WB, 21-1 (23)

6222 PG, Weert 14, het herstellen van de voorgevel, 19-1914WB, 22-1 (WB08)

6223 AX, Bosveldweg 2, het kappen van 1 esdoorn in de achtertuin, 20-0041WB, 22-1 (WB02)

6223 GL, Pater Alexanderstraat 13-39, het na-isoleren van het dak en het aanbrengen van zonnepanelen, 20-0211WB, 21-1 (WB01)

6223 HA, Pasestraat 63, het herbouwen en uitbreiden van het woonhuis, 19-1965WB, 21-1 (WB02)

6223 HA, Pasestraat 63, NZ093502977, 20-0014BM, 16-1 (BM03)

6224 DD, Dokter Nevenstraat 1A, het aanpassen van de gevelopeningen nabij de entree en bijeenkomstfunctie begane grond, 20-0197WB, 17-1 (WB01)

6224 HV, Eburonenweg 35, het kappen van bomen, 20-0179WB, 16-1 (WB01)

6224 JA, Scharnerweg 37A en 37B, het wijzigen van de woning met winkelruimte naar 8 zelfstandige studentenwoningen, 20-0187WB, 16-1 (WB01)

6224 LJ, Heerderweg 138A, het splitsen van het woonhuis, 20-0175WB, 16-1 (WB01)

6226 BD, Bergerstraat 10, het uitbreiden van het bestaande warehouse, 19-1496WB, 20-1 (WB02)

6226 BD, Bergerstraat 10, het uitbreiden van het kantoorgebouw, 19-1494WB, 17-1 (WB02)

6226 WR, Gaspeldoorn 2B, het realiseren van een aanbouw (slaapkamer en fietsenstalling), 19-2264WB, 16-1 (WB02)

6227 AD, Akersteenweg 188S, het omzetten van de woning in kamers, 20-0213WB, 21-1 (WB01)

6229 **, Sorbonnelaan / Oeslingerbaan, het realiseren van een tijdelijke studentenhuisvesting in 252 wooneenheden, 19-1988WB, 21-1 (WB03)

6229 GP, Dopplerdomein 77, het realiseren van kamerverhuur voor 4 kamers, 20-0177WB, 16-1 (WB01)

6229 PN, Windmolen 15, het veranderen van het bedrijf - 2019-207997, 19-2411WB, 14-1 (23)

6229 RC, Habitatsingel 59, het plaatsen van vlaggenmasten en het aanbrengen van gevelreclame, 19-2384WB, 17-1 (WB02)

6229 XT, Maasvelderweg 53, het maken van een overkapping tussen 2 bergingen, 20-0204WB, 21-1 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM03   Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

BM07   Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM03, BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.