12 december 2019 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 50

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CX, Grote Staat 38, het aanbrengen van een hemelwaterafvoer tegen de voorgevel, 19-2347WB, 2-12 (WB01)

6211 GV, Platielstraat 1A, het aanbrengen van een reclamelichtbak aan de gevel, 19-2331WB, 28-11 (WB01)

6211 GV, Platielstraat 8, het legaliseren van de woningsplitsing, 19-1987WB, 28-11 (WB03)

6211 NT, Jekerstraat 8, het gedeeltelijk vervangen en voegen van de zijgevel, 19-2365WB, 3-12 (WB01)

6211 PB, Brusselsestraat 39, het opstellen van maatwerkvoorschriften - 2019-207295, 19-2143WB, 2-12 (23)

6211 PR, Statensingel 187B - 187C, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 19-2345WB, 29-11 (WB01)

6211 RX, Lindenkruis 17, het plaatsen van zonnepanelen, 19-2334WB, 28-11 (WB01)

6211 SN, Bogaardenstraat 41A, het legaliseren van de gewijzigde bestemming van het pand van de begane grond en souterrain en tuin, 19-1674WB, 28-11 (WB02)

6212 AK, Lage Kanaaldijk 90C, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde, 19-2346WB, 30-11 (WB01)

6212 AR, Sint Lambertuslaan 13, het verbouwen van het woonhuis, 19-2376WB, 4-12 (WB01)

6212 BD, Aylvalaan 34, het renoveren van de voorgevel, 19-2370WB, 4-12 (WB01)

6212 EM, Mosasaurusweg 56, het realiseren van een achteruitbouw, 19-2374WB, 4-12 (WB01)

6212 HD, Laan van Brunswijk 65, het kappen van 2 bomen, 19-2368WB, 3-12 (WB01)

6212 NH, Luikerweg 71, het plaatsen van een gedenkteken in de vorm van een katheder met gedicht in brons, staal en steen, 19-1944WB, 2-12 (WB02)

6212 XH, Mergelweg 40, het aanbrengen van een gevelreclame, 19-2369WB, 4-12 (WB01)

6213 CE, Navarralaan 5, het plaatsen van een dakkapel, 19-2095WB, 29-11 (WB08)

6214 PA, Sint Annadal 1, het kappen van 1 boom, 19-2362WB, 3-12 (WB01)

6215 JV, 's-Herenelderenlaan 31, het uitbreiden van de 2e verdieping met een extra slaapkamer, 19-2379WB, 4-12 (WB01)

6216 CE, Brusselsepoort 2, het oprichten van het bedrijf Delifrance Brusselsepoort B.V. - 2019-207700, 19-2302WB, 28-11 (23)

6216 EB, Keurmeestersdreef 200, het gedeeltelijjk handhaven van het voormalige verkoopgebouw en uitbreiden voor 3 wasboxen, 19-2070WB, 2-12 (WB03)

6216 PR, Ebenistendreef 115, het kappen van 1 boom, 19-2332WB, 28-11 (WB01)

6216 RL, Wolkammersdreef 27, het verbouwen en uitbreiden van de garage tot schoonheidssalon en berging inclusief airco, 19-1479WB, 4-12 (WB02)

6217**, Ravelijn kavel 05, het bouwen van een nieuwbouwwoning kavel 05, 19-1459WB, 2-12 (WB02)

6217**, Ravelijn kavel 06, het bouwen van een nieuwbouwwoning kavel 06, 19-1460WB, 4-12 (WB02)

6217**, Ravelijn kavel 12, het bouwen van een nieuwbouwwoning kavel 12, 19-1467WB, 4-12 (WB02)

6217 CT, Clavecymbelstraat 12, het vervangen van de handelsreclame, 19-2231WB, 29-11 (WB02)

6217 LX, Ravelijnstraat 61, het bouwen van een nieuwbouwwoning kavel 03, 19-1446WB, 29-11 (WB02)

6217 PZ, Hoornwerk 6, het bouwen van een nieuwbouwwoning kavel 04, 19-1458WB, 29-11 (WB02)

6218**, nabij Goedendagruwe Zouwdalveste fase 1, het dempen van een bestaande greppel en de aanleg van een groengebied met waterbuffer en wandelpad, 19-1765WB, 3-12 (WB02)

6218 HS, Belvederelaan 5 , het plaatsen van een transformatorgebouw t.b.v. het zonnepark op de Belvédère, 19-1702WB, 28-11 (WB02)

6218 RA, Negenputruwe 1, het kappen van bomen op sportpark West, 19-2363WB, 3-12 (WB01)

6218 SH, diverse locaties binnen de stad Maastricht, het kappen en inboeten van 71 bomen, 19-2295WB, 28-11 (WB02)

6218 WH, Bricolaruwe 7, het plaatsen van een terrasoverkapping, 19-2162WB, 29-11 (WB02)

6219 PE, Cabergerweg 45, het slopen van het externe trappenhuis, 19-2356WB, 3-12 (WB01)

6221 BR, Stationsstraat 40, het plaatsen van airco installaties op het dak, 19-2135WB, 2-12 (WB02)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 30, 32 en Rechtstraat 79, het wijzigen van de bestemming detailhandel en bijeenkomstfunctie naar uitsluitend bijeenkomstfunctie, 19-1972WB, 29-11 (WB03)

6221 EL, Rechtstraat 98, het renoveren van het woonhuis, 19-1788WB, 29-11 (WB02)

6221 EZ, Cörversplein 11, het vervangen van de huidige markies door een schaararmscherm, 19-2367WB, 3-12 (WB01)

6221 KV, Avenue Ceramique 50, het intern verbouwen van het gebouw en het wijzigen van de gevels van de bibliotheek voor de muziekschool, 19-1417WB, 2-12 (WB02)

6221 SE, Wim Duisenbergplantsoen 41, het maken van 2 vloersparingen op 2 kantoorvloeren en het aanpassen van de brandcompartimentering, 19-2171WB, 2-12 (WB02)

6222 NL, Ankerkade 71, het vervangen van het bestaand vatenpark - 2019-207886, 19-2352WB, 2-12 (WB01)

6222 NP, Beukenlaan, het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning 19-2029WB, 19-2354WB, 3-12 (WB01)

6222 NP, Beukenlaan, het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning 19-2029WB, 19-2354WB, 4-12 (WB02)

6222 NR, Kotterweg 3, het bouwen van garageboxen voor het stallen van bedrijfsvoertuigen, 19-2091WB, 28-11 (WB02)

6223 EC, Aleidisstraat 23, het kappen van 1 esdoorn, 19-2114WB, 4-12 (WB02)

6223 GR, Keizerstraat 9, het verlagen van het trottoir / inrit, 19-2361WB, 3-12 (WB01)

6224**, Stadspark Oost, het plaatsen van een bedieningskelder voor bedriegertjes (fonteintjes), 19-1992WB, 28-11 (WB02)

6224 BD, Professor Mullerstraat 6, het transformeren van een leegstaande winkelruimte naar een woning, 19-2338WB, 28-11 (WB01)

6224 JD, Scharnerweg 145B 01 en 145B 02, het vervangen van de stalen kozijnen door houten kozijnen, 19-2360WB, 3-12 (WB01)

6225 AD, Ambyerstraat Zuid 79, het renoveren en isoleren van de daken van de bijgebouwen, 19-1703WB, 2-12 (WB02)

6225 ER, Hagenstraat 16A, het kappen van 1 kastanjeboom, 19-2359WB, 3-12 (WB01)

6226 BS, Wethouder van Caldenborghlaan 45, het kappen van 1 boom, 19-2343WB, 29-11 (WB01)

6226 NK, Bemelergrubbe 17, een omgevingsvergunning brandveilig gebruik, 19-2351WB, 2-12 (WB01)

6227 TX, Désiré Leesensstraat 18, het maken van een inrit naar de voortuin van de woning, 19-2184WB, 3-12 (WB08)

6229 PM, Watermolen 28, het aanbrengen van een nieuwe rolpoort, 19-1938WB, 28-11 (WB02)

6229 PN, Windmolen 7, het plaatsen van nieuwe legioblokken dwars op de bestaande muur, 19-2340WB, 29-11 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer


Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.


Een bezwaarschrift indienen

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.