19 december 2019 - Bekendmaking

Bekendmakingen week 51

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CC, van Hasseltkade 13, het realiseren van een zelfstandige wooneenheid op de zolder, 19-2149WB, 5-12 (WB02)

6211 CR, Nieuwstraat 5 - 7, het verbouwen van de panden Nieuwstraat 5 en 7, 19-1941WB, 11-12 (WB03)

6211 DW, Mosae Forum 10, het plaatsen van 4 luchtgekoelde condensors op het dak Zuid 4 - 2019-207231, 19-1832WB, 10-12 (WB03)

6211 HA, Bredestraat 17, het splitsen van de bovenverdiepingen in 4 woningen, 19-2418WB, 11-12 (WB01)

6211 HL, Sint Bernardusstraat 24A, het wijzigen naar de bestemming gebruik terras - 2019-207082, 19-1714WB, 6-12 (WB03)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 24, het bouwen van een fietsenstalling, berging en een overkapping, 19-2419WB, 11-12 (WB01)

6211 NE, Hertogsingel 83, het verbouwen van het kantoorpand naar 38 zelfstandige studentenwoningen, 19-2393WB, 8-12 (WB01)

6211 NK, Calvariestraat 50, het vervangen van de handelsreclame, 19-2409WB, 10-12 (WB01)

6211 PH, Brusselsestraat 120, het plaatsen van rookmelders om de woning brandveilig te gebruiken, 19-2035WB, 10-12 (WB02)

6211 RN, Capucijnenstraat 21, het vernieuwen van de vrijgekomen gevel aan de noordzijde, 19-1899WB, 9-12 (WB02)

6211 RP, Capucijnenstraat 69A, het veranderen van een atelier in een woning, 19-2390WB, 6-12 (WB01)

6211 SP, Bogaardenstraat 48, het volledig renoveren van het pand en het vervangen van de bestaande uitbouw door een nieuwe, 19-2415WB, 10-12 (WB01)

6211 TC, Keizer Karelplein 19, het wijzigen van de verleende vergunning voor de herbestemming van kantoren naar zelfstandige wooneenheden, 19-2398WB, 9-12 (WB01)

6212**, Sebastianenweg, een ontheffing van het verbod om vuur te stoken voor de periode van 5 jaar - 2019-207117, 19-2106WB, 6-12 (39)

6212 XH, Mergelweg 18A, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het pand, 19-2037WB, 6-12 (WB02)

6213 GV, Pommardlaan 41, het realiseren van een tuinhuis naast de woning, 19-1869WB, 6-12 (WB02)

6214 BH, Tongerseplein 7A-7B , het vervangen van de kozijnen, 19-1249WB, 6-12 (WB02)

6217 PX, Kroonwerk 10, het bouwen van een nieuwbouwwoning Ravelijn kavel 08, 19-1462WB, 5-12 (WB02)

6217 PX, Kroonwerk 12, het bouwen van een nieuwbouwwoning Ravelijn kavel 07, 19-1461WB, 5-12 (WB02)

6217 PX, Kroonwerk 4, het bouwen van een nieuwbouwwoning Ravelijn kavel 11, 19-1466WB, 5-12 (WB02)

6217 PX, Kroonwerk 6, het bouwen van een nieuwbouwwoning Ravelijn kavel 10, 19-1465WB, 6-12 (WB02)

 6217 PX, Kroonwerk 8, het bouwen van een nieuwbouwwoning Ravelijn kavel 09, 19-1464WB, 5-12 (WB02)

6218 RA, Negenputruwe 11, het slopen en opruimen van het voormalige kleed- clubgebouw, 19-2420WB, 11-12 (WB01)

6219 NT, Sortieweg 39, het plaatsen van een vaste stikstoftank - 2019-207135, 19-2084WB, 11-12 (WB02)

6221 BM, Stationsstraat 17A, het plaatsen van twee terrasheaters, 19-2400WB, 9-12 (WB01)

6221 CH, Lage Barakken 31A, het realiseren van horeca op de begane grond en zelfstandige studio's op de verdiepingen, 19-2392WB, 6-12 (WB01)

6222**, Askalonstraat en Sionsweg, het kappen van bomen, 19-2386WB, 5-12 (WB01)

6222 EH, Sionsweg 39A, het uitbreiden van het 50kV schakelstation Limmel - 2019-207769, 19-1651WB, 11-12 (WB02)

6222 PG, Weert 9, het plaatsen van een bijgebouw - 2019-207618, 19-2263WB, 11-12 (23)

6223 AD, Parkeerterrein naast Bovenstraat 2, het realiseren van een sportkooi, 19-2204WB, 6-12 (WB02)

6224 AE, Meerssenerweg 219, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 19-2425WB, 11-12 (WB01)

6224 CM, President Rooseveltlaan 173A tm 183D, het revitaliseren van 24 appartementen, 19-2403WB, 9-12 (WB01)

6224 LJ, Heerderweg 146, het realiseren van een parkeerzone op maaiveldniveau en het aanleggen van nieuwe in- en uitritten, 19-2417WB, 11-12 (WB01)

6225 AJ, Ambyerstraat Zuid 114, het renoveren van de hoevewoning, 19-1767WB, 10-12 (WB02)

6226 BD, Bergerstraat 42, het realiseren van een uitbouw op de begane grond aan de achterzijde van de bestaande woning, 19-2414WB, 10-12 (WB01)

6226 BS, Wethouder van Caldenborghlaan 45, het kappen van 1 boom, 19-2343WB, 11-12 (WB02)

6226 NK, Bemelergrubbe 15, een omgevingsvergunning brandveilig gebruik, 19-2429WB, 11-12 (WB01)

6226 WZ, Gaspeldoorn 19, het verbouwen van het woonhuis, 19-2049WB, 10-12 (WB03)

6227 CT, De Leim 7A, het vervangen van de handelsreclame, 19-2410WB, 10-12 (WB01)

6227 XK, Auwerhofstraat 33, het toevoegen van een raamkozijn in de voorgevel, 19-2323WB, 10-12 (WB02)

6228 JP, Vonkendaal 87, het plaatsen van airco units, 19-2023WB, 11-12 (WB08)

6229 AT, Heugemerstraat 112A, het herbestemmen van een café met bovenwoningen naar 1 grondgebonden woning met bovenwoning, 19-2428WB, 11-12 (WB01)

6229 PM, Watermolen 1, het aanbrengen van dakrandbeveiliging en een leuning op de muurafdekking, 19-2391WB, 6-12 (WB01)

6229 PM, Watermolen 28, het aanbrengen van een stalen frame in een gedeelte van het pand waarop installaties worden geplaatst, 19-2311WB, 9-12 (WB02)

6229 RC, Habitatsingel 29, het aanbouwen van extra opslagruimte en een productiehal - 2019-207861, 19-2358WB, 10-12 (23)

6229 RC, Habitatsingel 59, het plaatsen van vlaggenmasten en het aanbrengen van gevelreclame, 19-2384WB, 5-12 (WB01)

6229 RC, Habitatsingel 59, het starten van het bedrijf Sligro Food Group Nederland B.V. - 2019-207673, 19-2292WB, 6-12 (23)

6229 XV, Oosterweg 33, het kappen van 1 boom in de voortuin en het herplanten van een boom in de achtertuin, 19-2404WB, 9-12 (WB01)

 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

39        Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing


Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

 

Een bezwaarschrift indienen

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.