24 oktober 2023 - Nieuws

Per 1 januari bedrag voor terugkrijgen fout geparkeerde fiets 50 euro

Steeds meer mensen gebruiken de fiets in Maastricht. Dat is mooi. Maar we merken dat de overlast door fout geparkeerde fietsen groeit. We willen goed en veilig stallen van fietsen stimuleren. Daarom moet u per 1 januari 2024 meer betalen om uw fout geparkeerde fiets uit het gemeentelijk fietsdepot terug te krijgen. Het bedrag gaat van 25 euro naar 50 euro.

Actieplan

Meer fietsen vinden we belangrijk in Maastricht. Het is goed voor de gezondheid en voor de omgeving. Tegelijkertijd houden we de stad graag netjes en veilig, zonder lukraak geparkeerde fietsen. Daarom hebben we sinds 3 jaar een Actieplan Fietsparkeren.

Actie op 3 manieren

We nemen allerlei maatregelen om het parkeren van fietsen beter te organiseren. We zijn concreet aan de slag met 3 dingen:

  • We bouwen fietsenstallingen bij.
  • We zorgen voor duidelijke en goed gecommuniceerde regels voor fietsparkeren.
  • We handhaven op fietsen die verkeerd of gevaarlijk gestald staan.

Wat mag waar?

Je fiets parkeren mag in een vak, rek of stalling die daarvoor bedoeld is. Een goede fietsparkeerder kijkt na hoe lang de fiets mag blijven staan en controleert of de fiets niemand tot last is. Weten wat waar mag? Kijk op onze fietsparkeren-plattegrond.

Zo zetten we samen stappen vooruit en zijn we #posifiets in Maastricht: vaker fietsen, veilig fietsen en veilig stallen.

Samen aan de slag

Steeds betere fietsfaciliteiten, zorgen voor goede informatie, samenwerkingen aangaan en pas handhaven wanneer het echt niet anders kan. Gemeente Maastricht, stadsaanpak Maastricht Bereikbaar, Universiteit Maastricht, studentenorganisaties, ondernemers, woningcorporaties, buurtnetwerken en belangenorganisaties maken zich hier samen sterk voor.

  • Weghalen van een fout geparkeerde fiets, vervoer naar het depot, de opslag van de fiets, het kost allemaal geld. Zo’n 80 euro per fiets. We vinden dat de overtreder (een deel van) deze kosten moet betalen. Zo hopen we overtreders ervan bewust te maken dat ze hun fiets in het vervolg goed moeten stallen.

  • Bij de fietsenstallingen in het centrum staan groene borden met de tekst stal uw fiets in een rek, maximaal 14 dagen. In dit gebied mag u uw fiets in een rek, vak of stalling maximaal 2 weken onafgebroken parkeren. Het wildparkeren van fietsen is hier niet toegestaan. We noemen dit gebied de fietsparkeerverbodzone. Voordat we een fiets weghalen, hangen we een label aan de fiets. Met dit label vragen we de eigenaar om de fiets zelf te verplaatsen binnen een bepaalde periode. Als de fiets na deze periode niet is verplaatst, halen we de fiets weg.

Fietsen in een fietsrek