26 juni 2020 - Nieuws

1 stadsronde in plaats van 3

Komende week stonden er 3 stadsrondes voor de voorlopige begroting en de bezuinigingsvoorstellen gepland. Dat wordt er 1 op 1 juli. Het was op voorhand lastig inschatten hoeveel mensen van de mogelijkheid om live in te spreken gebruik wilden maken. Om iedereen de kans te geven veilig in te spreken hadden we er 3 gepland. De meeste ‘insprekers’ hebben ervoor gekozen om schriftelijk te reageren. Vandaar dat 1 avond genoeg is.

Datum

De stadsronde pre-begroting en bezuinigingsvoorstellen gaat door op 1 juli om 17.00 uur. U kunt de stadsronde live digitaal volgen. De reacties van de mensen die schriftelijk hebben gereageerd vindt u in het raadsinformatiesysteem.

Proces

Eind augustus vinden de raadsrondes, het debat tussen raadsleden onderling en met het college, plaats. Begin september gaat de raad in de raadsvergadering over tot besluitvorming over de pre-begroting en de bezuinigingsvoorstellen. De vastgestelde pre-begroting wordt dan verwerkt in de begroting 2021 die eind oktober/ begin november op de agenda staat.

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze gerust. Wij helpen u graag op weg via griffie [at] gemeenteraadmaastricht.nl of (043) 350 40 46.