6 september 2019 - Nieuws

5G in Maastricht

5G

In Nederland zal, net als in de rest van Europa, het 5G netwerk voor mobiele communicatie worden geïntroduceerd. Momenteel is er een testlocatie in Maastricht. Daarnaast stelt het ministerie van Economie en Klimaat een wetsvoorstel voor om de uitrol van 5G verder praktisch mogelijk te maken. De gemeente beslist niet over het plaatsen, inwerkingstellen van 5G of de normeringen die daarvoor gelden. Dat is op nationaal niveau gepositioneerd bij het ministerie van Economie en Klimaat.

Testlocatie

Op dit moment is er één testlocatie voor 5G in Maastricht, gesitueerd door Vodafone op een gebouw in Randwyck. Het ministerie van Economie en Klimaat heeft hiervoor een testlicentie afgegeven tot en met 22 november 2019. Het toezicht op het naleven van de voorwaarden in de licentie inclusief de stralingsintensiteit gebeurt door het Agentschap Telecom.

Gezondheid

De gemeente volgt zorgvuldig de ontwikkelingen, specifiek ten aanzien van gezondheidsaspecten, waarover zorgen in de samenleving bestaan. Meer informatie is te lezen in de kamerbrief van 16 april 2019 waarin de minister van Economische Zaken en Klimaat de kamer geïnformeerd heeft over met name de gezondheidsaspecten van 5G.

Wijziging Telecomwet 1998

Om de uitrol van het 5G netwerk praktisch handen en voeten te geven stelt de minister een wijziging van de Telecomwet 1998 voor. In deze wijziging is onder andere opgenomen dat gemeenten moeten gedogen dat er Small Cells (kleine antennes) worden vastgemaakt aan gemeentelijke gebouwen en publieke infrastructuur zoals lantaarnpalen e.d. Deze Small Cells zijn nodig om een dekkend netwerk te realiseren.

Zienswijze

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een zienswijze in te dienen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangaande de voorgenomen wijziging van de Telecomwet 1998. In deze zienswijze is aandacht voor diverse aspecten, waaronder gezondheid.