15 oktober 2020 - Nieuws

Aangepaste opening papiercontainer milieuperrons

Regelmatig treffen we in de containers voor papier en karton afval aan dat er niet in thuishoort. Denk aan stukken laminaatvloer en zelfs een in stukken gezaagd bankstel. Dit zorgt voor hogere verwerkingskosten. Om de vervuiling te verminderen hebben we in de zomer een proef gedaan. Bij vijf milieuperrons hebben we de inwerpopening van de papiercontainer aangepast. Uit die proef bleek dat de vervuiling afnam. Daar zijn we blij mee! Daarom passen we de inwerpopeningen van de papiercontainers bij alle milieuperrons aan.
container milieuperron

Door de aanpassing van de inwerpopening maken we het iets moeilijker om ander afval dan papier en karton in deze container te stoppen. Nadeel is wel dat lange stukken karton er minder goed inpassen. Maak die dus eerst kleiner.

U kunt uw papier en karton natuurlijk ook gratis naar het milieupark brengen of aan de straat zetten als het oud papier wordt opgehaald.