26 juni 2020 - Nieuws

Aanvragen subsidies professionele kunst verplaatst naar het najaar

Door de coronacrisis bepaalt de gemeenteraad pas in september welke bezuinigingen worden doorgevoerd. Eind 2019 was de planning nog dat dit begin juli zou gebeuren. Pas na het besluit over de bezuinigingen kunnen de subsidies vanaf 2021 worden bepaald. Daarom wordt het proces voor aanvragen van de vierjarige subsidies voor professionele kunst voor de periode 2021-2024 verplaatst naar het najaar van 2020. Houd de website van de gemeente in de gaten voor de publicatie van de subsidieregeling.