7 januari 2022 - Nieuws

Afscheidsbrief en dankwoord Vivianne Heijnen

Vivianne Heijnen wordt op maandag 10 januari beëdigd als staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat namens het CDA voor het kabinet Rutte IV. Daarom legt ze per die datum haar taken als wethouder voor Wonen, Economie, (Eu)regionalisering en Sociale Innovatie voor onze gemeente neer.  Lees hier haar afscheidsbrief aan de gemeenteraad, het college en de stad Maastricht.

Vivianne Heijnen

Leden van de gemeenteraad
College van burgemeester en wethouders

Maastricht, 6 januari 2022

Geachte leden van de gemeenteraad, geachte burgemeester, beste collega’s,

op 10 januari hoop ik te worden beëdigd als staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat namens het CDA voor het Kabinet Rutte IV. Daarom zal ik per die datum mijn taken als wethouder voor Economie, Wonen, (Eu)regionalisering en Sociale Innovatie en tevens al mijn nevenfuncties neerleggen. Dit is voor mij geen gemakkelijk besluit. De aanvaarding van het nieuwe ambt maakt mij trots, maar afscheid nemen van mie Mestreech, van het college, uw raad en alle medewerkers valt mij zwaar.

Het was een eer de stad Maastricht en haar inwoners de afgelopen 12 jaar te mogen dienen. Eerst als raadslid en fractievoorzitter en de laatste vier jaar als wethouder en aanvoerder van een brede coalitie. Tijdens deze bestuursperiode heb ik mij als wethouder ingezet voor onderwerpen die mij na aan het hart liggen. Voldoende werk voor alle Maastrichtenaren, een fijne plek om te wonen en een saamhorige stad, waar inwoners omzien naar elkaar en naar hun buurt.

Samen met veel partijen in de stad en de regio zijn er mooie resultaten geboekt. Zo kwam de woningbouw, met duizenden woningen, echt op stoom, stuurden we stevig op betaalbaarheid en kozen we met de woonprogrammering 2030 voor een ambitieus toekomstscenario, met meer ruimte voor nieuwbouw en extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Burgerparticipatie kreeg een forse impuls met de eerste Maastrichtse kinderburgemeester, de uitreiking van de (eerste) jeugdlintjes en de start van de burgerbegroting. Samen, inwoners en politiek, plaveiden we de weg naar een Maastrichtse aanpak burgerparticipatie, die binnenkort wordt opgeleverd. Economisch ontwikkelde de stad zich sterk. Steeds meer bedrijven ontdekken de aantrekkelijkheid van Maastricht en de regio. De kenniseconomie kreeg onder aanvoering van de Brightlands Campus vleugels en de creatieve industrie ontpopte zich met behulp van gemeentelijke aanjaagsubsidies tot een nieuwe economische motor voor de stad. 

Tegelijkertijd beleefde Maastricht als gevolg van corona – en het hoogwater in 2021 – een zeer roerige tijd. De energie, saamhorigheid en creativiteit die inwoners, ondernemers, maar ook onze eigen organisatie, tijdens deze crises aan de dag legden, en nog steeds, zijn ongekend. Het toont de onuitputtelijke (veer)kracht van Maastricht en van de Mestreechter geis.

Ik ben dan ook dankbaar en blij dat ik, zo lang en met zovelen, een bijdrage heb mogen leveren aan de ontwikkeling van onze mooie stad. Het is voor mij nu tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan en een logische vervolgstap te zetten. Tot dat besluit ben ik gekomen, toen het landelijke CDA mij recent benaderde. Met een, voor mij, evenzo nieuwe portefeuille als vier jaar geleden, ga ik er opnieuw alles aan doen om maatschappelijke impact te maken. Steeds vanuit de overtuiging, dat betekenisvolle resultaten alleen samen kunnen worden bereikt.

Ik wil u, mijn collega-wethouders, leden van de gemeenteraad, mijn team en alle ambtenaren danken voor de goede samenwerking. Ik heb uw vertrouwen, kritische blik en steun bijzonder gewaardeerd. Het vormde de basis voor het goed kunnen invullen van mijn functie.

Verzekerd dat de stad bij u in goede handen is, laat ik Maastricht achter. Maar helemaal verlaten zal ik haar niet. Maastricht en Zuid-Limburg blijven mijn thuishaven en zullen in mijn gedachten ook nooit ver weg zijn.

Ik wens u allemaal het allerbeste.

Met vriendelijke groet,

 

Vivianne Heijnen