28 mei 2020 - Nieuws

Alle hens aan dek voor het uitvoeren van de Tozo

Het is een spannende tijd voor veel bedrijven. Voor de schade die door de coronacrisis ontstaat, kunnen ondernemers en zelfstandigen tijdelijk extra financiële ondersteuning krijgen. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland werkt aan de uitvoering van de landelijke Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) die hiervoor is ingevoerd. Hoe zet de dienst zich in voor ondernemers en wat is de stand van zaken momenteel? In gesprek met projectleider Miriam Wouters en consulent Maurice Vossen.

“Al voordat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden werden afgekondigd, kregen we mailtjes en telefoontjes van ondernemers. Het oprukkende virus bracht vragen en zorgen met zich mee. Je voelt dan de wil om iets te kunnen doen, maar in het begin was dat nog lastig”, vertelt Maurice. “We troffen alvast zoveel mogelijk voorbereidingen”, vult Miriam aan. “Zodra het mogelijk was om aanvragen in te dienen, liep de teller in rap tempo op. Het was alle hens aan dek.”

Niemand door het ijs

“Je voelt in het crisiscentrum een bepaalde vibe”, omschrijft Maurice. “Iedereen heeft de drive om ervoor te zorgen dat ondernemers die zich melden zo snel mogelijk geholpen worden.” Miriam: “Uit de hele organisatie komt hulp. Samen zetten we ons in om ervoor te zorgen dat niemand door het ijs zakt. Dat is voor iedereen de drijfveer.”

Na voorschot nu definitief beoordelen

“Met het college van burgemeester en wethouders hebben we ervoor gezorgd dat we aanvragers zoveel mogelijk van een voorschot voorzien. Dat is geen verplichting vanuit de overheid, maar wij vinden het belangrijk om dit te doen en ondernemers tegemoet te komen in deze moeilijke tijd”, vertelt Miriam.

“We zijn nu bezig met het inhoudelijk beoordelen van alle aanvragen. Komende tijd krijgt iedere aanvrager zekerheid over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering, die met terugwerkende kracht verstrekt dan wordt. Daarnaast zijn we nu aan de slag om het aanvragen van Tozo 2 mogelijk te maken”, geeft Maurice aan.

Aandacht voor grensondernemers

Toen de regeling in maart bekend werd, werd al snel opgemerkt dat grensondernemers tussen wal en schip dreigden te raken. “We hebben de signalen doorgegeven en ons waar mogelijk ingezet om dit op de agenda te krijgen in Den Haag”, vertelt Miriam. “Het is fijn dat het bedrijfskredietdeel van de regeling nu ook wordt opengesteld voor deze doelgroep, maar we realiseren ons dat nog niet iedereen geholpen is met de aanpassingen.”

Leed verzachten

Maurice: “Het zijn vreemde tijden, die van iedereen in de samenleving om aanpassing vragen. Ondernemers en zelfstandigen krijgen het zwaar te verduren. We krijgen af en toe reacties, dat mensen zo blij zijn met het gekregen voorschot. Het is fijn om te merken dat we iets kunnen bijdragen om het leed te verzachten.”